Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Šmejeme še s Anderom

„Ľudze mojo“ presne takto sa zvykne prihovárať Ander z Košíc divákom. Už štyridsať rokov zabáva ľudí a rozdáva dobrú náladu. LK-Servis Slovakia Vám prináša kultúrne vystúpenie s názvom ŠMEJEME ŠE S ANDEROM, hostia programu DUO ŠARM. Vystúpenie sa uskutoční dňa 11. apríla 2013 o 18.00 hod.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Odber krvi

Dňa 20. marca 2013 (t.j. streda) uskutoční Národná transfúzna jednotka Prešov, odber krvi na evanjelickej fare v čase od 7:30 do 11:30. Pretože na odber krvi je potrebný počet darcov, najmenej 20, týmto prosíme záujemcov, aby sa nahlásili do 18. marca 2013 (t.j. pondelok) na Evanjelickej fare, alebo u zdravotnej sestry p. J. Pagurkovej.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 3/2013 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území Mesta Hanušovce nad Topľou.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti - OZNÁMENIE

V dňoch od 1. aprila do 31. mája 2013 sa v našom meste uskutoční štatistické zisťovanie realizované Slovenskou republikou prostredníctvom Štatistického úradu SR s názvom Zisťovania a príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILS) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu mesta, ktorý tvorí katastrálne územie mesta Hanušovce nad Topľou

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v centre mesta

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v centre mesta

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Nové vedenie materskej školy

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia a odchodu doterajšej riaditeľky materskej školy Jolany Molitorisovej do dôchodku, bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou, do ktorého sa prihlásili dve kandidátky a to Bc Silvia Hrehová a Mgr. Viera Kmecová.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Nové sadzby miestnych daní.

Nové sadzby miestnych daní.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac
Správy

Stránka