Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Zuzana Sotáková, 2. 4. 2015 Zobraziť viac

XXV. Hanušovský jarmok

XXV. Hanušovský jarmok

Zuzana Sotáková, 20. 3. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 6. 3. 2015 Zobraziť viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2015

Zuzana Sotáková, 27. 2. 2015 Zobraziť viac

Oficiálne výsledky referenda 2015 v meste Hanušovce nad Topľou

Oficiálne výsledky referenda 2015 v meste Hanušovce nad Topľou

Zuzana Sotáková, 9. 2. 2015 Zobraziť viac

Referendum 2015

Referendum 2015

Zuzana Sotáková, 3. 2. 2015 Zobraziť viac

Kalendár vývozu TKO na rok 2015

Kalendár vývozu TKO na rok 2015Kalendár vývozu TKO na rok 2015

Zuzana Sotáková, 2. 2. 2015 Zobraziť viac

Výberové konanie - NP KC - pozícia OPPRKC

Výberové konanie - NP KC - pozícia OPPRKC

Mgr. Mária Hrivniaková, 12. 12. 2014 Zobraziť viac

Dobudovanie a údržba kamerového systému

Dobudovanie a údržba kamerového systému

Mgr. Mária Hrivniaková, 12. 12. 2014 Zobraziť viac

Výberové konanie

Výberové konanie

Mgr. Mária Hrivniaková, 12. 12. 2014 Zobraziť viac
Správy

Stránka