Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Kalendár vývozu TKO na rok 2015

Kalendár vývozu TKO na rok 2015Kalendár vývozu TKO na rok 2015

Zuzana Sotáková, 2. 2. 2015 Zobraziť viac

Výberové konanie - NP KC - pozícia OPPRKC

Výberové konanie - NP KC - pozícia OPPRKC

Mgr. Mária Hrivniaková, 12. 12. 2014 Zobraziť viac

Dobudovanie a údržba kamerového systému

Dobudovanie a údržba kamerového systému

Mgr. Mária Hrivniaková, 12. 12. 2014 Zobraziť viac

Výberové konanie

Výberové konanie

Mgr. Mária Hrivniaková, 12. 12. 2014 Zobraziť viac

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č.: 7/2014,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach

Zuzana Sotáková, 14. 11. 2014 Zobraziť viac

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Mgr. Mária Hrivniaková, 14. 11. 2014 Zobraziť viac

Vyhlásnie všeobecne záväzného nariadenia

Vyhlásnie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Zuzana Sotáková, 3. 9. 2014 Zobraziť viac

Vyhlásnie všeobecne záväzného nariadenia

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2014 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Zuzana Sotáková, 3. 9. 2014 Zobraziť viac

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Zuzana Sotáková, 21. 7. 2014 Zobraziť viac

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2014 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Správce Webu, 21. 7. 2014 Zobraziť viac
Správy

Stránka