Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Oznámenie, výzva Okresného úradu Prešov

Oznámenie, výzva Okresného úradu Prešov

Zuzana Sotáková, 14. 6. 2017 Zobraziť viac

Výluka vlakovej dopravy

V dňoch 13. - 30. júna 2017 bude správca Železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie Železničnej dopravy na traťovom úseku: Hanušovce nad Topľou - Kapušany pri Prešove

Zuzana Sotáková, 8. 6. 2017 Zobraziť viac

POZVÁNKA na koncert bratov NEDVĚDOVCOV s kapelou

POZVÁNKA na koncert bratov NEDVĚDOVCOV s kapelou

Zuzana Sotáková, 26. 5. 2017 Zobraziť viac

Predpredaj vstupeniek na premiérovy program FS Oblík

Predpredaj vstupeniek na premiérovy program FS OblíkSlávnostný premiérový program pri príležitosti 50. výročia založenia súboru

, 30. 4. 2017 Zobraziť viac

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 21.04.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Prosačov, v rozsahu: 185 ks breza, 25 ks buk 17 ks hrab,72 ks borovica, 49 ks rakyta, 23 ks čerešňa na pozemku EKN parcely č. 894/1(CKN č. 999/1) a 894/2 (CKN č. 894/2) z dôvodu zlého stavu drevín, žiadateľ : Obec Prosačov, Obecný úrad, Prosačov č. 16, 094 31p. Hanušovce nad Topľou.

Zuzana Sotáková, 24. 4. 2017 Zobraziť viac

Hlásenie rozhlasu zo dňa 12.04.2017

Hlásenie rozhlasu zo dňa 12.04.2017

Zuzana Sotáková, 12. 4. 2017 Zobraziť viac

ZUŠ- Riaditeľské voľno 28. marca 2017

ZUŠ- Riaditeľské voľno 28. marca 2017

Zuzana Sotáková, 21. 3. 2017 Zobraziť viac

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - SMERNICA

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - SMERNICA

Zuzana Sotáková, 17. 3. 2017 Zobraziť viac

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Zuzana Sotáková, 16. 3. 2017 Zobraziť viac

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mária Tkáčová, Štúrova 338

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 22.02.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Štúrova ulica, v rozsahu: 1 ks smrek na pozemku CKN parc. č. 145 z dôvodu zlého umiestnenia dreviny, žiadateľ : Mária Tkáčová, Štúrova 338, 094 31 Hanušovce n. T.

Zuzana Sotáková, 22. 2. 2017 Zobraziť viac
Správy

Stránka