Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 29/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach Dodatok č. 4

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 29/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach Dodatok č. 4

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na 2. polrok 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na 2. polrok 2013

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Pozvánka na 22. zasadanie mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na 22. zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. marca 2013 o 17.00 hod. (utorok) v zasadačke mestského úradu.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Šmejeme še s Anderom

„Ľudze mojo“ presne takto sa zvykne prihovárať Ander z Košíc divákom. Už štyridsať rokov zabáva ľudí a rozdáva dobrú náladu. LK-Servis Slovakia Vám prináša kultúrne vystúpenie s názvom ŠMEJEME ŠE S ANDEROM, hostia programu DUO ŠARM. Vystúpenie sa uskutoční dňa 11. apríla 2013 o 18.00 hod.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Odber krvi

Dňa 20. marca 2013 (t.j. streda) uskutoční Národná transfúzna jednotka Prešov, odber krvi na evanjelickej fare v čase od 7:30 do 11:30. Pretože na odber krvi je potrebný počet darcov, najmenej 20, týmto prosíme záujemcov, aby sa nahlásili do 18. marca 2013 (t.j. pondelok) na Evanjelickej fare, alebo u zdravotnej sestry p. J. Pagurkovej.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 3/2013 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území Mesta Hanušovce nad Topľou.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti - OZNÁMENIE

V dňoch od 1. aprila do 31. mája 2013 sa v našom meste uskutoční štatistické zisťovanie realizované Slovenskou republikou prostredníctvom Štatistického úradu SR s názvom Zisťovania a príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILS) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

V dňoch od 1. aprila do 31. mája 2013 sa v našom meste uskutoční štatistické zisťovanie realizované Slovenskou republikou prostredníctvom Štatistického úradu SR s názvom Zisťovania a príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILS) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je poviný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. 


Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť menej

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Hanušovce nad Topľou

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu mesta, ktorý tvorí katastrálne územie mesta Hanušovce nad Topľou

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v centre mesta

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v centre mesta

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac
Správy

Stránka