Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

  • 1

Archív

Výzva na vykonanie výrubov

Výzva VSD a.s. na vykonanie výrubov

Slavomír Karabinoš, 29. 7. 2020 Zobraziť viac

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

6.augusta 2020 od 8:0-15:30 ul. Slovenská a Jarmočná
Slavomír Karabinoš, 29. 7. 2020 Zobraziť menej

List obciam a mestám k tvorbe CP

Podieľajte sa na tvorbe cestovných poriadkov

Slavomír Karabinoš, 29. 7. 2020 Zobraziť viac

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Hanušovce nad Topľou
vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Slavomír Karabinoš, 28. 7. 2020 Zobraziť viac

Oznámenie štátneho stavebného dohľadu – verejná vyhláška.

Organ štátneho stavebného dohľadu

Slavomír Karabinoš, 17. 7. 2020 Zobraziť viac

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie stavby:
Vlastníci bytového domu s.č. 343, Štúrova 343, Hanušovce nad Topľou
KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU, BYTOVÝ DOM 343 POVOLENIE STAVBY.

Zuzana Sotáková, 1. 6. 2020 Zobraziť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Žiadosť o povolenie stavby:
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
STAVBA: „HANUŠOVCE HLAVNÁ STANICA ŽSR –ZRIADENIE NN SIETE“

Zuzana Sotáková, 14. 5. 2020 Zobraziť viac
Archív

Stránka

  • 1