Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Archív

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz organizovať hromadné podujatia

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa §48 ods. 4 pism. d) zákona i. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zuzana Sotáková, 12. 3. 2020 Zobraziť viac

Koronavírus

Koronavírus

Zuzana Sotáková, 9. 3. 2020 Zobraziť viac

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z.z. §4 pre rok 2020 
Mesto Hanušovce nad Topľou a kompostovisko 2019

Zuzana Sotáková, 27. 2. 2020 Zobraziť viac

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že VSD, a. s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto :

Mierová O Hanušovce nad Topľou, ČOM: 0000408903, EIC:

24ZVS0000076320W

Širiava  333/3 Hanušovce nad Topľou, ČOM: 0000362688, EIC:

24ZVS0000033419F

SNP 203/2 Hanušovce nad Topľou, ČOM: 0001287181, EIC:

24ZVS0000657794Q

Záhradná O Hanušovce nad Topľou, ČOM: 0000408908, EIC:

24ZVS0000076335J

v termíne

14. február 2020 od 13.00 h. do 15.30 h.

z dôvodu plánovaných prác, údržba distribučnej sústavy.

 

    Oznámenie  bolo mestu doručené dňa 23.01.2020.

Oznam na stiahnutie.pdf


Zuzana Sotáková, 29. 1. 2020 Zobraziť menej

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Zuzana Sotáková, 29. 1. 2020 Zobraziť viac

Kalendár zberu odpadu 2020

Kalendár zberu odpadu 2020

Zuzana Sotáková, 23. 1. 2020 Zobraziť viac

OZNAM - zmena vývozu TKO

OZNAM - zmena vývozu TKO

Zuzana Sotáková, 23. 1. 2020 Zobraziť viac

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Zuzana Sotáková, 22. 1. 2020 Zobraziť viac

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Zuzana Sotáková, 22. 1. 2020 Zobraziť viac
Archív

Stránka