Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 06. 09. 2018


O Z N A M   č. 1

     Základná umelecká škola  Hanušovce nad Topľou  pozýva starších žiakov na dodatočné talentové skúšky do výtvarného odboru . Štúdium im pomôže ľahšie zvládnuť  prijímacie talentové skúšky

na stredné školy. 

Záujemcovia  o štúdium sa môžu prihlásiť  a zúčastniť skúšok 

7.9. 2018 v čase od 13.00hod. do 17.00hod.  

v Základnej škole v Hanušovciach  nad Topľou vo výtvarnom odbore.

V prípade otázok kontaktujte  Mgr. Annu Hrehovú

na t. č.  0917 495 667

 

Hanušovce nad Topľou,

06. 09. 2018

 

                                               O Z N A M   č. 2

     Východoslovenská distribučná a. s. oznamuje občanom nášho mesta,

že  dňa 11. septembra 2018, t. j. v utorok,

bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici

Širiava od č. d. 6 a č. d. 11 po križovatku s ul. Mierovou (ľavá aj pravá strana ulice), ul. Mierová úsek od č. d. 16 po koniec mesta smer Petrovce

v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod.  

Východoslovenská distribučná Vám za porozumenie ďakuje.

 

Hanušovce nad Topľou,

06. 09. 2018

 

                                         O Z N A M   č. 3

Charita Košice oznamuje občanom nášho mesta, že dňa 10. septembra 2018, t. j. v pondelok, bude vydávať potravinovú pomoc tým obyvateľom nášho mesta, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi.

Potravinová pomoc sa bude vydávať na parkovisku pri bývalom Dome služieb od 9:30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou,

05. 09. 2018

 

 

 


6. 9. 2018 Zobraziť menej

Stránka