Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 25. 06. 2018


                                                            O z n a m  č. 1

     Oznamujeme občanom, že v stredu  dňa  27.06.2018  od 15:00– 15:30 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené  o 15:00  hod. vo dvore mestského úradu.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať:

odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,

žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,

rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich do dvora mestského úradu v pracovných  hodinách MsÚ, t. j. od  7.00 hod. do  15.00 hod.  alebo v uvedenom čase v stredu od 15.00 hod.

Hanušovce nad Topľou,

25. 06. 2018

                                                               O z n a m  č. 2

     Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou týmto oznamuje,              že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 2. júla 2018, t. j. pondelok, bude oddelenie dokladov Vranov nad Topľou so sídlom na ul. Rázusovej 106/9 (oproti Sociálnej poisťovni) zatvorené počas celého dňa a preto nebude možné v tento deň prijímať žiadosti o vyhotovenie dokladu, ako aj nebude možné vydávať vyhotovené doklady.

V ostatné dni určené pre verejnosť sú stránkové hodiny naďalej bez zmien.

Za pochopenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou

25. 06. 2018

 

 


25. 6. 2018 Zobraziť menej

Stránka