Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 07. 04. 2020


                                            O z n a m   č. 1

     Mesto Hanušovce nad Topľou týmto informuje svojich občanov, že zber vriec s plastmi bude dňa 08. apríla 2020, t. j. v zajtra. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom do 6:00 hod.

Upozorňujeme občanov, že do vriec je možné dávať okrem určených plastových obalov aj tetrapakové obaly, kovové obaly, plechovky a  obalové fólie – všetko neznečistené a stlačené.

Do vriec nepatria znečistené plasty, obaly od sladkostí, celofán, sáčky, guma, molitan, hygienické potreby, autoplasty, polystyrén, fľaše od olejov a farieb.

Za porozumenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou

07. 04. 2020

                                          O z n a m   č. 2

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje, že na základe usmernenia z Úradu verejného zdravotníctva, je Dom smútku z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu zatvorený do odvolania. Znamená to, že sa tu nemôžu organizovať modlitby za zosnulých a pohrebné obrady.

Pohrebné obrady sa budú konať na cintoríne výlučne pri hrobovej jame, kde bude zosnulý pochovaný. Pohrebného obradu sa môže zúčastniť na základe nariadenia max. 10 blízkych osôb (s rúškami na tvári), ktoré nie sú v karanténe.

za mimoriadne prísnych hygienických opatrení. Dúfame, že nebudeme mať na cintoríne pohreby s tými zosnulými, ktorí by boli obeťami infekcie koronavírusom. Takéto prípadné pohreby sa uskutočnia

Hanušovce nad Topľou,

07. 04. 2020

                                         O z n a m   č. 3

     Vzhľadom k aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej vírusom Covid-19, predstavitelia Vlády Slovenskej republiky zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia vírusu. Zvýšená mobilita obyvateľstva je v tomto prípade nežiadúca a pohyb treba obmedziť len na nevyhnutné cesty.

Preto Prešovský samosprávny kraj prerušil všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t. j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

     Ďakujeme za pochopenie. Veríme v upokojenie a stabilizovanie aktuálnej situácie.

Vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry Úradu PSK

Hanušovce nad Topľou,

07. 04. 2020


7. 4. 2020 Zobraziť menej

Stránka