Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 09. 04. 2019


    O z n a m   č. 1

     Mesto, Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje občanom mesta,  aby už nevyvážali konáre, trávu a lístie na voľne dostupné verejné priestranstvá,  nakoľko toto povolenie bolo platné na dobu určitú, iba v čase jarného upratovania.

Za pochopenie  ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou,

09. 04. 2019

                                                  O z n a m  č. 2

Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje občanom, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou 

vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou

od 04.04.2019 od 12.00 hod. do odvolania.

     V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Podľa zákona o ochrane pred požiarmi sa zakazuje fyzickým osobám najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom,
  • nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  •  nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môžedôjsť k jeho rozšíreniuaje povinnáumožniť vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.
  •  

    O z n a m  č. 3

tu ku stiahnutiu

 


9. 4. 2019 Zobraziť menej

Stránka