Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 02. 04. 2019


                                          O z n a m   č. 1

                             Informácia o zbere plastov

 

 

     Mesto Hanušovce nad Topľou týmto informuje svojich občanov, že zber vriec s plastmi bude dňa 03. apríla 2019, t. j. zajtra. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom do 7:00 hod.

Upozorňujeme občanov, že do vriec je možné dávať okrem určených plastových obalov aj tetrapakové obaly a kovové obaly – všetko neznečistené a stlačené.

Do vriec nepatrí polystyrén, guma, molitan, znečistené fľaše s chemikáliami, olejmi a ropnými látkami.

Za porozumenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou

02. 04. 2019

 

                                          O z n a m   č. 2

                    Zmena úradných hodín mestského úradu

 

                                  Pondelok:   07:30 - 15:30

                                  Utorok:       07:30 - 15:30

                                  Streda:       07:30 - 17:30

                                  Štvrtok:      nestránkový deň

                                  Piatok:       07:30 - 13:30

 

                                           O z n a m   č. 3

 

Riaditeľstvo ZŠ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom budúcich prvákov v školskom roku 2019/2020, že Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční :                             

                        10. a 11. apríla 2019 ( streda - štvrtok) o 10,00 hod.

                                                    v priestoroch ZŠ.

10. 4. 2019 pre detí  MŠ z obvodu  a deti, ktoré nenavštevovali MŠ.

11. 4. 2019 pre detí MŠ z triedy lienky a včielky.

Zápisu sa zúčastnia: zákonný zástupca dieťaťa, učiteľky MŠ, špeciálny pedagóg a psychológ.   

       Prihlásiť dieťa na povinné plnenie školskej dochádzky môže zákonný zástupca aj  z iných obcí mimo rajonizácie.

Zákonný zástupca je povinný zapísať aj dieťa, ktoré  malo odklad školskej dochádzky, ale aj dieťa u ktorého zvažuje požiadať o odklad školskej dochádzky.

 

K zápisu je potrebné priniesť:

  • vyplnený zápisný lístok,
  • rodný list dieťaťa na overenie údajov,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  •    na zakúpenie učebných pomôcok  -zošitov s predtlačou.

 

  Náhradný termín zápisu je :     12. 4. 2019  od 8,,00 hod. – do 15,30 hod.

v kancelárii ZRŠpre I. stupeň.

 

  •     Bližšie informácie  získate  u ZRŠ pre I. stupeň ZŠ  a v MŠ.

         

                                           O z n a m   č. 4

 

tu ku stiahnutiu

 


2. 4. 2019 Zobraziť menej

Stránka