Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 25. 03. 2019


OZNAM č. 1

     Daňový úrad Vranov nad Topľou oznamuje občanom nášho mesta, že tohto roku nebudú pracovníci Daňového úradu Vranov nad Topľou v našom meste preberať daňové priznania.

V Hanušovciach nad Topľou, 25. 03. 2019

 

OZNAM č. 2

    „Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou oznamuje verejnosti, že od 01.04.2019 bude oddelenie dokladov Vranov             nad Topľou sídliť v nových priestoroch v budove AOC (1. poschodie)   na ul. Námestie slobody 5, vo Vranove n. Topľou“. Zároveň z dôvodu sťahovania oddelenia dokladov  Vranov  nad Topľou do nových priestorov, bude dňa 29.03.2019, t. j. v  piatok oddelenie dokladov   vo Vranove nad Topľou  zatvorené počas celého dňa“.

Za pochopenie ďakujeme

V Hanušovciach nad Topľou, 25. 03. 2019


25. 3. 2019 Zobraziť menej

Stránka