Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 12. 03. 2019


                                            O z n a m  

 

      Mesto, Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje občanom mesta,  že dňa 13. 03. 2019, t. j. zajtra, budú v meste postupne rozmiestňované kontajnery na veľkoobjemový odpad.

Do kontajnerov je zakázané hádzať konáre stromov. Taktiež do kontajnerov nepatria zložky odpadov, ktoré podliehajú triedeniu, t. j.  lístie, tráva, sklo, plasty a papier.

Poprosíme občanov, aby konáre stromov umiestňovali na voľne dostupné verejné priestranstvo, tieto budú pracovníkmi mesta zoštiepkované.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

 

Hanušovce nad Topľou

12. 03. 2019


12. 3. 2019 Zobraziť menej

Stránka