Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 15. 05. 2020


                                                  O z n a m   č. 1

 

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje občanom mesta,  že od 18. 05. 2020, t. j. od pondelka sa začne rekonštrukcia cesty I/18.

Prvý úsek, ktorý sa začne opravovať bude približne medzi cintorínom a supermarketom Jednota. Teda začne sa v prvom rade rekonštruovať cesta  na ulici Prešovskej a most cez Hanušovský potok, ktorý je v havarijnom stave.

Postupne budú nasledovať ďalšie úseky, až po čerpaciu stanicu Slovnaft. Do projektu boli zapracované viaceré požiadavky mesta Hanušovce nad Topľou. Vybuduje sa preto nielen nová cesta, ale aj chodník pri ceste od cintorína,   až po plynovú čerpaciu stanicu. Pribudnú tiež bezbariérové prístupy, osvetlenia prechodov pre chodcov a iné bezpečnostné prvky.

     V spojitosti s rekonštrukciou budú dopravné obmedzenia a preto firma STRABAG prosí občanov o pochopenie a trpezlivosť.

 

Hanušovce nad Topľou,

15. 05. 2020

                                                            O z n a m   č. 2

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

MŠ v Hanušovciach nad Topľou Vás srdečne pozýva na zápis detí na šk. rok 2020/2021,

ktorý bude prebiehať elektronicky, prípadne poštou
 od  30.4.2020 do 31.5.2020

 

Formulár žiadosti nájdete na stránke materskej školy 

 hanusovskams.edupage.org

 

 

1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, doloží sa  dodatočne.

2. Vyplnenú prihlášku podpíšte, oskenujte (odfoďte) a pošlite ako prílohu na e-mail: mshanusovce@gmail.com.

3. Ak nemáte možnosť skenovania, prihlášku si vytlačte, vypíšte, podpíšte a v obálke odošlite  na adresu, (alebo vhoďte do schránky MŠ):  MŠ, Budovateľská 428/4, Hanušovce n T.,  094  31.

4Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, priložiť kópiu rozhodnutia o HN.

5. Deti, ktoré neboli prijaté do mš v minulom školskom roku, si musia podať opätovne novú prihlášku.

6. Potvrdenie o trvalom pobyte sa nevyžaduje.

 

Hanušovce nad Topľou,

15. 05. 2020

 


15. 5. 2020 Zobraziť menej

Stránka