Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 06. 05. 2020


      O z n a m   č. 1

      Kladenie vencov 7. 5. 2020

     Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia spod fašistickej okupácie  sa v meste Hanušovce nad Topľou uskutoční dňa 7. mája, t. j.  vo štvrtok o 11.00 hod. pietny akt kladenia vencov k pamätníku SNP.

Organizátori pietneho aktu - Mesto a Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mestské kultúrne stredisko a Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov v Hanušovciach nad Topľou  vzhľadom k opatreniam proti koronavírusu  žiadajú účastníkov  o dodržanie platných podmienok zhromažďovania.

 Hanušovce nad Topľou,

06. 05. 2020

 

O z n a m  č. 2

Čiastočná uzávierka  cesty  I/18 a I/28

     Mesto Hanušovce nad Topľou  oznamuje občanom, že dňa 05.05.2020 mu bolo doručené povolenie  na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty I/18 a cesty I/28 v rámci stavby „Rekonštrukcia cesty I/18 a I/28 Petič – Hanušovce nad Topľou“, ktorá bude dlhodobá a to od 01.05.2020  do 31.03.2022.

      Cestná doprava bude usmernená do dvoch zúžených jazdných pruhov – obojsmerná premávka, alebo do jedného jazdného pruhu, riadená svetelnou signalizáciou, resp. náležite poučenými osobami zhotoviteľa.

Hanušovce nad Topľou,

06. 05. 2020

                                              O z n a m  č. 3

Catering Čierne, 06. 05. 2020.pdf (49.45 kB)

 

 


6. 5. 2020 Zobraziť menej

Stránka