Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 21. 04. 2020


                                       O z n a m   č. 1            

                   POHREB DIAKONA MICHALA HORVÁTA

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje, že v priebehu včerajšiehoo dňa sa uskutočnila intenzívna komunikácia s hlavným hygienikom SR, s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, s europoslancom Petrom Pollákom, či s mons. arcibiskupom Bernardom Boberom. Na základe ich usmernení a požiadaviek zameraných na obmedzenie šírenia koronavírusu sa upravil program pohrebu týmto spôsobom :

1. pohreb diakona Michala Horváta - teda pohrebná svätá omša v kostole a rozlúčka na cintoríne sa uskutočna dnes dňa  21.4.2020 výlučne s povolenou účasťou najbližšej rodiny a to v čase medzi 11.00 hod. - 13.30 hod.

Priamy prenos z omše bude k dispozícii na FB stránke miestnej rímskokatolíckej farnosti : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009813432761

2. širšia rodina, priatelia, verejnosť sa budú môcť naposledy pokloniť zosnulému a položiť kvety/vence po ukončení súkromného pohrebu na cintoríne pri hrobe dnes  21.4.2020 približne od 13.30 hod. až do večerných hodín, prípadne v priebehu nasledujúcich dní.

Na cintorín/k hrobovému miestu bude umožnený vstup len pri hlavnom vchode (pri Dome smútku) vždy len 1 malej skupine na približne 15 min. Až po návrate 1 skupiny bude vpustená ďalšia skupina. V každej skupine by mali dodržiavať občania potrebné rozostupy medzi sebou (min. 2 metre).

Pôvodný (včera komunikovaný) zámer pozostalej rodiny bol, aby sa aj širšia rodina, priatelia, verejnosť mohli pokloniť zosnulému dopoludnia (medzi 9.00 hod. -11.00 hod.) v kostole. To však nie je možné, keďže to hlavný hygienik SR nepovolil kvôli existujúcej epidémii.

Prosíme o rešpektovanie pokynov hlavného hygienika.
Ďakujeme za pochopenie.

Hanušovce nad Topľou,

21. 04. 2020

                                       O z n a m   č. 2

         Mesto, Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje občanom mesta, že od včera t. j. 20. 04. 2020, sú v meste postupne rozmiestňované kontajnery na veľkoobjemový odpad.

Do kontajnerov je zakázané hádzať konáre stromov. Taktiež do kontajnerov nepatria zložky odpadov, ktoré podliehajú triedeniu, t. j.  lístie, tráva, sklo, plasty a papier.

Za pochopenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou

21. 04. 2020

                                        O z n a m   č. 3

Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, sociálne oddelenie  poskytuje pre osamelo žijúcich občanov (napr. seniorov, zdravotne handicapovaných, ...), ktorým nemá kto zabezpečiť nákupy a ich zdravotný stav im to neumožňuje, bezplatné sociálne služby, t. j. nákup životne dôležitých potrieb (liekov a potravín), z dôvodu mimoriadnej situácie, od pondelka do piatku v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.

Občania, ktorí majú o takúto službu záujem, môžu kontaktovať Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou na tomto kontaktom čísle:
0902 970 872 ksphanusovce@azet.sk

Taktiež sociálne oddelenie poskytuje sociálne poradenstvo na tel. č. 0902 970 200
dshanusovce@azet.sk, 0902 970 214 kc@hanusovce.sk

Hanušovce nad Topľou,

21. 04. 2020

   

 


21. 4. 2020 Zobraziť menej

Stránka