Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 11. 06. 2020


O z n a m  č. 1

     Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou vo Vranove nad Topľou oznamujú všetkým chovateľom psov, že dňa 13. 06. 2020, t. j. v sobotu sa uskutoční očkovanie psov proti besnote v čase od 9:00 hod. do 10:30 hod. na obvyklom mieste, t. j. pred futbalovým ihriskom. Žiadame majiteľov, aby so sebou doniesli očkovací preukaz. Psy, ktoré doteraz neboli čipované, budú musieť byť začipované. Poplatok za očkovanie je 7,- Eur, očkovanie s čipom 20,- Eur.

Zároveň upozorňujeme, že toto očkovanie je povinné!

Hanušovce nad Topľou,

11. 06. 2020

O z n a m  č. 2

     Futbalový klub Roma Hanušovce nad Topľou Vás pozýva na priateľský futbalový zápas, ktorý sa uskutoční dňa 14. 06. 2020, t. j. v nedeľu o 14:00 hod. medzi mužstvami FK Roma a FK Lučka.

Príďte povzbudiť naše mužstvo.

Hanušovce nad Topľou,

11. 06. 2020


11. 6. 2020 Zobraziť menej

Stránka