Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 25. 05. 2020


        Oznam č. 1

      Prerušenie distribúcie elektriny

 

     Východoslovenská distribučná a. s., Košice oznamuje občanom nášho mesta, že  dňa 27. mája 2020, t. j. v stredu

bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici

Sadová, od 8:30 hod. do 15:30 hod.

a dňa 28. mája 2020, t. j. vo štvrtok

na ulici Komenského č. d. 34, 35, 36 a 37

od 8:20 hod. do 15:30 hod.

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Východoslovenská distribučná urobí všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v týchto oblastiach obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budú sa snažiť skrátiť plánované prerušenie na nevyhnutné minimum.

Hanušovce nad Topľou,

25. 05. 2020

 

   Oznam č. 2

Rekonštrukcia MŠ

 

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje, že od 1. 6. 2020 sa znovu otvorí /na dobrovoľnej báze/ aj v Hanušovciach nad Topľou miestna Základná škola (1.-5 ročník). Na základe nových zistení, t. j. havarijného stavu priestorov (predovšetkým elektrických rozvodov) a nutnej rozsiahlej rekonštrukcie všetkých 6 tried, kuchyne a práčovne, však bude zatvorená Materská škola a to v období od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020.

Stavba je financovaná na základe získaného príspevku z EÚ fondov, ktorý musí byť použitý v roku 2020.

Vzhľadom k hlučnosti, prašnosti, odstávkam vody, elektriny a vysokým požiadavkám kvôli koronavíru COVID 19, nie je možné uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces v niektorých triedach  na etapy a zároveň v druhých triedach stavebné práce robotníkmi, ktorí prídu možno i z lokalít s výskytom koronavírusu.

Výchovno- vzdelávací proces nie je momentálne možný v inom priestore mesta, keďže ani jeden objekt nespĺňa hlavne prísne požiadavky Úradu verejného zdravotníctva.

Veríme, že firma a celý tím zúčastnených osôb na rekonštrukcii urobia všetko preto, aby sme materskú školu otvorili v septembri 2020.

Ospravedlňujeme sa hlavne rodičom za vzniknutú situáciu, práve po ťažkom období spojeným s koronavírusom a s tým súvisiacim uzatvorením MŠ, ako aj s momentálnou situáciou, kedy bude prevádzka MŠ uzatvorená naďalej z dôvodu rekonštrukcie. No najdôležitejšia priorita je bezpečnosť Vašich detí ako aj zamestnancov MŠ. 

 

Hanušovce nad Topľou,

25. 05. 2020

 


25. 5. 2020 Zobraziť menej

Stránka