Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 17. 06. 2019


P o z v á n k a

 

     Primátor mesta Štefan Straka Vás pozýva na verejné stretnutie a diskusiu, ktorá sa uskutoční dňa 18. júna 2019 o 18.00 hod. v Šóšovskom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Primátor Vám predstaví  témy, ktorým sa venuje so svojimi spolupracovníkmi. Rád si vypočuje Vaše názory, otázky, žiadosti, tak aby  mohol zlepšovať svoju činnosť. Na prezentáciu doterajšej činnosti a diskusiu  pozval tiež aj svojho zástupcu, zamestnancov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva.

Hanušovce nad Topľou,

17. 06. 2019


17. 6. 2019 Zobraziť menej

Stránka