Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 18. 06. 2018


     O z n a m  č.  1

     Súkromná predajňa Vijofel Vám oznamuje, že dňa 18. júna 2018,  t. j. dnes, bude mať výhodnú cenu na

bravčové pliecko 1 kg – 2,99 Eur,

a kuracie štvrte 1 kg – 0,99 Eur.

Hanušovce nad Topľou,

18. 06. 2018

                                                                         O z n a m   č. 2

     Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje občanom mesta,  že dňa 21. júna 2018,                   t. j. vo štvrtok sa v čase od 7:00 - 12:00 hod. uskutoční zvoz elektro odpadu. Žiadame občanov, aby v ranných hodinách vyložili elektro odpad k smetným nádobám. Medzi elektro odpad patria televízory, rozhlas, výpočtová technika, biela technika a drobné elektrické náradie.

Hanušovce nad Topľou

18. 6. 2018

                                                                         O z n a m   č. 3

     Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou, pozýva záujemcov na dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného a tanečného odboru, ktoré sa budú konať v stredu               dňa 20. júna 2018 v priestoroch Základnej umeleckej školy na Budovateľskej ulici číslo 486/17 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. Do výtvarného odboru sa môžu hlásiť aj starší žiaci, ktorí plánujú štúdium na stredných umeleckých školách.

Hanušovce nad Topľou

14. 06. 2018

 


18. 6. 2018 Zobraziť menej

Stránka