Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 14. 03. 2020


O z n a m  o zatvorení  prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia vírusu COVID-19 – zatvorenie prevádzok a vybraných zariadení:

OD 13.3.2020 DO ODVOLANIA JE AJ NA ÚZEMÍ MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU A V PRÍSLUŠNOM MIKROREGIÓNE POVOLENÁ PREVÁDZKA LEN PRE TIETO ZARIADENIA -
1. predajne potravín
2. lekárne
3. drogérie
4. reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením  (len v čase od 6.00 hod. do 20.00 hod.).
5. pošta (platí však, že vzhľadom k situácii bude pošta v Hanušovciach nad Topľou a tiež aj v iných obciach fungovať v zmenenom režime)
6. zdravotné ambulancie
7. zariadenia sociálnych služieb (platí však zákaz vstupu návštev)

Zatvorené majú byť  cukrárne, bary, bistrá, kaviarne, pohostinstvá a krčmy.

Cieľom tohto opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Naplňovanie tohto opatrenia bude od dnešného dňa (14.3.2020) kontrolované.

Prosím, aby majitelia prevádzok, ktoré majú byť zatvorené brali vážne opatrenie aj kvôli tomu, že jeho porušenie (ako v opatrení komunikovanom pre samosprávy píše Ján Mikas - hlavný hygienik SR) je správnym deliktom, za ktorý Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu 20 000 eur.

Štefan Straka - primátor mesta                      

Hanušovce nad Topľou, 14. 03. 2020

 14. 3. 2020 Zobraziť menej

Stránka