Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 13. 03. 2020


O z n a m    p r i m á t o r a    m e s t a

     V kontexte snahy o obmedzenie šírenia koronavírusu aktuálne komunikujem okrem riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva i s MUDr. Evou Timkovou (všeobecná praktická lekárka pre dospelých). Pani doktorka ma oslovila, aby som občanom komunikoval jej posolstvo :

Taliani podcenili dôležitosť karantény a preto je v mnohých lokalitách vážna situácia. Preto, aby sme nedopadli podobne ako Taliansko teraz v záujme ochrany zdravia Vás občanov vyzývam :

1. ZOSTAŇTE DOMA počas najbližších týždňov (optimálne 3 - 4 týždne). A keď už niekto chce ísť vonku (napr. na prechádzku do prírody, na ulicu), tak je kľúčové, aby sa vyhol kontaktu s inými. A ak stretnutie s inými budete mať, tak prosím majte k dispozícii potrebné ochranné prostriedky (hlavne rúško, či prípadne respirátor, rukavice, dezinfekciu);

2. vytvorte si potrebné ZÁSOBY V ROZUMNEJ MIERE a do obchodu choďte len v nutných prípadoch (napr. max. 1 člen rodiny 1 týždenne). Je samozrejme zbytočné, aby ste si robili obrovské zásoby napr. na niekoľko mesiacov, keďže predajne budú naďalej otvorené.

V tejto mimoriadnej situácii Vás prosím o opatrnosť, zodpovednosťdisciplinovanosť, tak aby sme spoločne zvládli túto výzvu pred ktorou stojí nielen naša krajina.

Štefan Straka - primátor mesta

 

Hanušovce nad Topľou,

13. 03. 2020

 

 


13. 3. 2020 Zobraziť menej

Stránka