Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 10. 12. 2019


                                          O z n a m   č. 1

     Mesto Hanušovce nad Topľou týmto informuje svojich občanov, že zber vriec s plastmi bude dňa 11. decembra 2019, t. j. zajtra. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom do 7:00 hod.

Upozorňujeme občanov, že do vriec je možné dávať okrem určených plastových obalov aj tetrapakové obaly a kovové obaly – všetko neznečistené a stlačené.

Do vriec nepatrí polystyrén, guma, molitan, znečistené fľaše s chemikáliami, olejmi a ropnými látkami.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Hanušovce nad Topľou

10. 12. 2019

                                          O z n a m   č. 2

Zvyky zimného obdobia, 10. 12. 2019.pdf (83.78 kB)

 

                                           O z n a m   č. 3

     Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou Vás srdečne pozýva na vianočný koncert svojich žiakov, ktorý sa uskutoční  na tretiu adventnú nedeľu dňa 15. decembra 2019 o 16:30 hod. v Gréckokatolíckom chráme v Hanušovciach nad Topľou.

Veríme, že pripraveným programom Vás zaujmú, potešia a prispejú k radostnému očakávaniu vianočných sviatkov.

 

Hanušovce nad Topľou,

10. 12. 2019

 


10. 12. 2019 Zobraziť menej

Stránka