Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 23. 10. 2019


                                        O z n a m   č. 1

     Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov na Topľou upozorňuje na povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa (čipovanie) podľa § 19 ods. 9 zákona a upozorňuje na koniec prechodného obdobia, ktoré končí dňa 31. októbra 2019. Po tomto dátume musí byť každý pes trvalo označený (čipovaný). Prechodné obdobie do 31. 10. 2019 sa vzťahuje len na psov narodených pred 31. augustom  2018, ostatné psy narodené po tomto dátume, alebo ktoré menili vlastníka, resp. boli umiestnené do karanténnej stanice alebo útulku, už mali byť začipované.

Zároveň je vlastník psa povinný pri zmene vlastníka a úhyne nahlásiť do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka údaje o novom vlastníkovi, resp. úhyn psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Hanušovce nad Topľou,

23. 10. 2019

                                        O z n a m   č. 2

Snov fim fest.doc (33 kB)

 


23. 10. 2019 Zobraziť menej

Stránka