Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 23. 10. 2019


                                        O z n a m   č. 1

     Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov na Topľou upozorňuje na povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa (čipovanie) podľa § 19 ods. 9 zákona a upozorňuje na koniec prechodného obdobia, ktoré končí dňa 31. októbra 2019. Po tomto dátume musí byť každý pes trvalo označený (čipovaný). Prechodné obdobie do 31. 10. 2019 sa vzťahuje len na psov narodených pred 31. augustom  2018, ostatné psy narodené po tomto dátume, alebo ktoré menili vlastníka, resp. boli umiestnené do karanténnej stanice alebo útulku, už mali byť začipované.

Zároveň je vlastník psa povinný pri zmene vlastníka a úhyne nahlásiť do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka údaje o novom vlastníkovi, resp. úhyn psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Hanušovce nad Topľou,

23. 10. 2019

                                        O z n a m   č. 2

Snov fim fest.doc (33 kB)

 


23. 10. 2019 Zobraziť menej

Stránka