Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 07. 10. 2019


OZNAM - VÝSTAVBA PARKOVISKA, OPRAVA CESTY, CHODNÍKA A VSTUPOV DO BYTOVIEK

     Dňa 8. 10. 2019, t. j. zajtra sa uskutoční v prípade priaznivého počasia asfaltovanie vjazdu na parkovisko pri zdravotnom stredisku/materskej škole;
Počas tohto dňa  by sa malo uskutočniť i  asfaltovanie cesty (Bukovské - časť Kamenec), chodníka a vstupov do bytoviek na Štúrovej ulici.

S ohľadom na to, aby nedošlo kvôli stavebnej činnosti k poškodeniu motorových vozidiel prosíme šoférov, aby svoje autá zaparkovali na iné miesto. Keďže asfalt má teplotu vyše 100 stupňov Celzia, tak mesto vyšle pracovníkov občianskej poriadkovej služby, aby dávali pozor na to, aby nedošlo na staveniskách k prípadným úrazom/popáleninám u detí.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou,

07. 10. 2019


7. 10. 2019 Zobraziť menej

Stránka