Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 15. 08. 2019


                                          O z n a m   č. 1

    Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamuje občanom mesta, že na základe finančnej podpory - hlavne z EÚ fondov - sa podarilo mestu zabezpečiť vyše 500 kompostérov pre domácnosti v celkovej hodnote približne 65 000 eur.

Žiaľ, podmienky výzvy neumožňujú poskytnutie kompostérov pre napr. obyvateľov bytoviek,  aby tiež mohli zhodnocovať bioodpady.

Pre týchto občanov hľadáme v rámci plánovanej ETAPY 2. iný spôsob/zdroje ako im zabezpečiť dobré podmienky pre kompostovanie.

Pre tých občanov, ktorí si nevyzdvihli kompostér po prednáškach zabezpečuje  mesto rozvoz počas dnešného dňa (od 8.00 hod. do 15.00 hod.) a zajtra (od 8.00 hod. do 13.00 hod.).

Hanušovce nad Topľou,

15. 08. 2019

                                            O z n a m  č. 2

     Rakúska čistiareň peria oznamuje občanom, že ponúka výrobu paplónov vankúšov a čistenie peria do nového značkového angínu, ktoré dodáva      na počkanie.

Čistiareň je pristavená na parkovisku pri mestskom úrade   od 12. 08. 2019,  až do 17. 08. 2019, t. j. do soboty.

Otváracia doba je od 9:00 hod. do 18:00 hod.

 

Hanušovce nad Topľou

12. 08. 2019

                                            O z n a m  č. 3

    Mesto Hanušovce nad Topľou Vás pozýva na futbalový športový deň, ktorý sa uskutoční dňa 18. 08. 2019, t. j. v nedeľu o 11:00 hod. na futbalovom ihrisku v Hanušovciach nad Topľou, pri príležitosti 70. výročia založenia organizovaného futbalu v Hanušovciach nad Topľou.

Zároveň pozývame všetkých bývalých hráčov, ktorí reprezentovali Mesto Hanušovce nad Topľou, spolu s deťmi a vnúčatami i rôzne vekové kategórie. Ak chcú si zahrať futbal spolu s rodinami, sú vítaní na tomto športovom podujatí.

Dôležité je priniesť so sebou športové oblečenie, obuv a lopty pre deti.

Na základe tohto sa vytvoria jednotlivé kategórie vo futbalových súťažiach pre futbalovú krásu. Organizačný výbor vopred ďakuje všetkým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnia.

Hanušovce nad Topľou,

15. 08. 2019

                                           O z n a m   č. 4

Výskyt afrického moru, 13. 08. 2019.pdf (160.67 kB)

 


15. 8. 2019 Zobraziť menej

Stránka