Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 02. 10. 2018


 

 

Informácia o zbere plastov

     Mesto Hanušovce nad Topľou týmto informuje svojich občanov, že zber vriec s plastmi bude dňa 03. októbra 2018, t. j. zajtra. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom do 7:00 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou

02. 10. 2018

 

P o z v á n k a

     Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovenskuv Hanušovciach nad Topľou Vás pozýva na koncert Martinského speváckeho zmiešaného zboru – Cantica Collegium Musicum – t. r. víťaza X. ročníka svetovej zborovej olympiády konanej v Juhoafrickej republike a na prednes poézie v podaní herca, scenáristu, režiséra, pedagóga a predstaviteľa umeleckého prednesu – Juraja Sarvaša.

Podujatie sa uskutoční dňa  7.10. 2018, t. j. v nedeľu v Evanjelickom chrámev Hanušovciach nad Topľou o 14:00 hod. Vstupenky si môžete zakúpiťna evanjelickej fare na Kláštornej ulici,  alebo pred začiatkom koncertu  v kostole.

 Cena vstupenky – 4 €.

 

Hanušovce nad Topľou,

02. 10. 2018

 

 

 


2. 10. 2018 Zobraziť menej

Stránka