Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 16. 02. 2018


                                                                          Oznam č. 1

Oznam o prerušení distribúcie EE

     Východoslovenská distribučná a. s. Košice,  oznamuje občanom nášho mesta, že dňa 22. februára 2018, bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici Štúrova 338,  v čase od 8:00 do 16:30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Hanušovce nad Topľou,

16. 02. 2018

 

                                                                           Oznam č. 2

O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, oddelenie daní a poplatkov vyzýva občanov nášho mesta, ktorí si chcú uplatniť zľavu na tuhý komunálny odpad na niektorého člena domácnosti, aby v termíne do 28. februára 2018 doniesli hodnoverné doklady              na zníženie tohto poplatku.

Zľavu si môžu uplatniť:

- občania študujúci mimo územia mesta s výnimkou študentov denne dochádzajúcich,

- občania pracujúci mimo územia mesta s výnimkou denne dochádzajúcich,

- občania študujúci a pracujúci v zahraničí.

Občania, ktorí dovŕšili vek 65 rokov k 01. 01. 2018, zľava im bude poskytnutá automaticky na základe údajov z evidencie obyvateľstva, t. j., že nemusia nosiť žiadne doklady.

Ak poplatník má poplatok za tuhý komunálny odpad zaplatený v inej obci, preukáže sa potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, resp. potvrdením správcu bytu o platení poplatku v rámci platieb za byt.

Poplatníkovi môže byť poskytnutý iba jeden druh zľavy.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Hanušovce nad Topľou,

29. 1. 2018

      

                                                                     Oznam č. 3             

Primátorský výstup na Čiernu horu                                   


16. 2. 2018 Zobraziť menej

Stránka