Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 17.10.2017


Oznam o prerušení distribúcie EE

     Východoslovenská distribučná a. s., Košice, oznamuje občanom nášho mesta, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia, bude prerušená distribúcia elektrickej energie dňa

20. októbra 2017 t. j. v piatok, na ulici Slovenská od benzínovej ČS po č. d. 368, celá ulica Počekanec a ulica Kukorelliho od Lesnej správy po č. d. 546 v čase od 7:40 hod. do 16:30 hod.

Za porozumenie Vám Východ. distribučná spoločnosť ďakuje.
 

Hanušovce nad Topľou, 17. 10. 2017


17. 10. 2017 Zobraziť menej

Stránka