Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 07. 10. 2019


OZNAM - VÝSTAVBA PARKOVISKA, OPRAVA CESTY, CHODNÍKA A VSTUPOV DO BYTOVIEK

     Dňa 8. 10. 2019, t. j. zajtra sa uskutoční v prípade priaznivého počasia asfaltovanie vjazdu na parkovisko pri zdravotnom stredisku/materskej škole;
Počas tohto dňa  by sa malo uskutočniť i  asfaltovanie cesty (Bukovské - časť Kamenec), chodníka a vstupov do bytoviek na Štúrovej ulici.

S ohľadom na to, aby nedošlo kvôli stavebnej činnosti k poškodeniu motorových vozidiel prosíme šoférov, aby svoje autá zaparkovali na iné miesto. Keďže asfalt má teplotu vyše 100 stupňov Celzia, tak mesto vyšle pracovníkov občianskej poriadkovej služby, aby dávali pozor na to, aby nedošlo na staveniskách k prípadným úrazom/popáleninám u detí.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou,

07. 10. 2019


7. 10. 2019 Zobraziť menej

Stránka