Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 07. 10. 2019


                                              O z n a m

     ORAGRO - V  s. r. o. Oravské Veselé týmto oznamuje, že  bude vydávať nájom za pôdu za rok 2019  v dňoch 10. až 12. októbra 2019,  v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. a v sobotu, v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. v hospodárskom dvore v Petrovciach.

Je potrebné si doniesť vrecia, povrázky a občiansky preukaz.

Hanušovce nad Topľou,

07. 10. 2019


7. 10. 2019 Zobraziť menej

Stránka