Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 01. 10. 2019


                                               O z n a m   č. 1

     Mesto Hanušovce nad Topľou týmto informuje svojich občanov, že zber vriec s plastmi bude dňa 02. októbra 2019, t. j. zajtra. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom do 7:00 hod.

Upozorňujeme občanov, že do vriec je možné dávať okrem určených plastových obalov aj tetrapakové obaly a kovové obaly – všetko neznečistené a stlačené.

Do vriec nepatrí polystyrén, guma, molitan, znečistené fľaše s chemikáliami, olejmi a ropnými látkami.

Za porozumenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou

01. 10. 2019

                                                O z n a m   č. 2

    Mesto – Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou, oddelenie daní a poplatkov upozorňuje občanov nášho mesta a podnikateľské subjekty, ktorí si nesplnili daňové povinnosti a k dnešnému dňu nemajú zaplatenú druhú splátku za tuhý komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti, aby tak urobili v termíne do 15. októbra 2019.

     V opačnom prípade mesto pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov na miestnych daniach cez exekučné konanie, čím Vám vzniknú ďalšie nepredpokladané náklady.

     Tí občania, ktorí nebudú mať zaplatený poplatok za tuhý komunálny odpad sa tuhý komunálny odpad od rodinných domov a podnikateľských objektov nebude vyvážať.

Za pochopenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou,

01. 10. 2019

 


1. 10. 2019 Zobraziť menej

Stránka