Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 01. 10. 2019


                                               O z n a m   č. 1

     Mesto Hanušovce nad Topľou týmto informuje svojich občanov, že zber vriec s plastmi bude dňa 02. októbra 2019, t. j. zajtra. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom do 7:00 hod.

Upozorňujeme občanov, že do vriec je možné dávať okrem určených plastových obalov aj tetrapakové obaly a kovové obaly – všetko neznečistené a stlačené.

Do vriec nepatrí polystyrén, guma, molitan, znečistené fľaše s chemikáliami, olejmi a ropnými látkami.

Za porozumenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou

01. 10. 2019

                                                O z n a m   č. 2

    Mesto – Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou, oddelenie daní a poplatkov upozorňuje občanov nášho mesta a podnikateľské subjekty, ktorí si nesplnili daňové povinnosti a k dnešnému dňu nemajú zaplatenú druhú splátku za tuhý komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti, aby tak urobili v termíne do 15. októbra 2019.

     V opačnom prípade mesto pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov na miestnych daniach cez exekučné konanie, čím Vám vzniknú ďalšie nepredpokladané náklady.

     Tí občania, ktorí nebudú mať zaplatený poplatok za tuhý komunálny odpad sa tuhý komunálny odpad od rodinných domov a podnikateľských objektov nebude vyvážať.

Za pochopenie ďakujeme.

Hanušovce nad Topľou,

01. 10. 2019

 


1. 10. 2019 Zobraziť menej

Stránka