Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 10. 09. 2019


O z n a m  č. 1

 

     Východoslovenská distribučná a. s., Košice oznamuje občanom nášho mesta, že  dňa 06., 9., 12., 13., 16. a 17. septembra 2019,  

bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici

Bukovské, úsek od č. d. 18 a č. d. 9 po koniec ulice (ľavá aj pravá strana)

a dňa 10. a 11. septembra 2019, ulica Bukovské, úsek od č. d. 27 po č. d. 9 a č. d. 18 (ľavá aj pravá strana),

v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod.  

Východoslovenská distribučná Vám za porozumenie ďakuje.

Hanušovce nad Topľou,

05. 09. 2019

 

                                             O z n a m  č. 2

     Charita Košice oznamuje občanom nášho mesta, že dňa 16. septembra 2019  t. j. v pondelok, bude vydávať potravinové balíčky v rámci 13. etapy potravinovej pomoci, tým obyvateľom nášho mesta, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi.

Potravinová pomoc sa bude vydávať na parkovisku pri bývalom Dome služieb od 9:30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

10. 09. 2019


10. 9. 2019 Zobraziť menej

Stránka