Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 10. 09. 2019


O z n a m  č. 1

 

     Východoslovenská distribučná a. s., Košice oznamuje občanom nášho mesta, že  dňa 06., 9., 12., 13., 16. a 17. septembra 2019,  

bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici

Bukovské, úsek od č. d. 18 a č. d. 9 po koniec ulice (ľavá aj pravá strana)

a dňa 10. a 11. septembra 2019, ulica Bukovské, úsek od č. d. 27 po č. d. 9 a č. d. 18 (ľavá aj pravá strana),

v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod.  

Východoslovenská distribučná Vám za porozumenie ďakuje.

Hanušovce nad Topľou,

05. 09. 2019

 

                                             O z n a m  č. 2

     Charita Košice oznamuje občanom nášho mesta, že dňa 16. septembra 2019  t. j. v pondelok, bude vydávať potravinové balíčky v rámci 13. etapy potravinovej pomoci, tým obyvateľom nášho mesta, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi.

Potravinová pomoc sa bude vydávať na parkovisku pri bývalom Dome služieb od 9:30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

10. 09. 2019


10. 9. 2019 Zobraziť menej

Stránka