Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte

na oficiálnej stránke
Mesta Hanušovce nad Topľou.

Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49" severnej šírky a 21o30' východnej dĺžky.

Mesto má v súčasnosti  3 780 obyvateľov.

ADRESA:

Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00 332 399

 

 

PNÚradné hodiny

 

Pondelok 07:30 15:30
Utorok 07:30 15:30
Streda 07:30 17:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30

Mestská knižnica - Malý kaštieľ

Pondelok 9:00 12:00 13:00 16:00
Utorok 9:00 12:00 13:00 15:30
Streda 9:00 12:00 13:00 15:30

 

360

 NOVINKY:

20. 1. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 20. 01. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

16. 1. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 16. 01. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

13. 1. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 13. 01. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

13. 1. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 13. 01. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

7. 1. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 07. 01. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

23. 12. 2019

Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len "okresný úrad") oznamuje, že podľa zákona č. 504/2003 Z.z.

OznamyZobraziť viac

18. 12. 2019

05/2019, ktorým sa mení VZN 06/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Návrh vyvesený na úradnej tabuli 26.11.2019 Návrh Schválené dňa 16.12.2019 Schválené uznesením číslo 140/2019 Schválené - vyvesené na úradnej tauli 18.12.2019 PDF Účinné odo dňa 01.01.

LegislatívaZobraziť viac