Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte

na oficiálnej stránke
Mesta Hanušovce nad Topľou.

Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49" severnej šírky a 21o30' východnej dĺžky.

Mesto má v súčasnosti  3 780 obyvateľov.

ADRESA:

Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00 332 399

 

 

ZvykyÚradné hodiny

 

Pondelok 07:30 15:30
Utorok 07:30 15:30
Streda 07:30 17:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30

Mestská knižnica - Malý kaštieľ

Pondelok 9:00 12:00 13:00 16:00
Utorok 9:00 12:00 13:00 15:30
Streda 9:00 12:00 13:00 15:30

 

360

 NOVINKY:

10. 12. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 10. 12. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

10. 12. 2019

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Bc. Patrícia Vravcová

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Bc. Patrícia Vravcová, Slovenská č. 364/9, 094 31 Hanušovce n. T.

OznamyZobraziť viac

5. 12. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 05. 12. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

29. 11. 2019

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov, Obecný úrad, Prosačov č. 16, 094 31 p.Hanušovce nad Topľou

OznamyZobraziť viac

27. 11. 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. --/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn o miestnom poplatku za TKO.pdf (407.9 kB)

Návrhy VZNZobraziť viac

26. 11. 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. --/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

2020 VZN školy_navrh.pdf (409.95 kB)

Návrhy VZNZobraziť viac

11. 11. 2019

Obnova ihriska

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (442.3 kB) Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.doc (72.5 kB) Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer.xlsx (22.91 kB) Príloha č.

Zákazky s nízkou hodnotouZobraziť viac