Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte

na oficiálnej stránke
Mesta Hanušovce nad Topľou.

Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49" severnej šírky a 21o30' východnej dĺžky.

Mesto má v súčasnosti  3 780 obyvateľov.

ADRESA:

Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00 332 399

 

 

Úradné hodiny

 

Pondelok 07:30 15:30
Utorok 07:30 15:30
Streda 07:30 17:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30

Mestská knižnica - Malý kaštieľ

Pondelok 9:00 12:00 13:00 16:00
Utorok 9:00 12:00 13:00 15:30
Streda 9:00 12:00 13:00 15:30

 

360

 NOVINKY:

18. 7. 2019

Nákup interiérového vybavenia ZŠ Hanušovce nad Topľou – IKT učebňa a polytechnická učebňa

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (356.4 kB) Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.doc (69.5 kB) Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer (Časť 1 IKT).xls (51.5 kB) Príloha č.

Zákazky s nízkou hodnotouZobraziť viac

15. 7. 2019

Zámer č. 02/2019 na predaj nehnuteľnosti ako dôvod hodný osobitného zreteľa

zámer Molitoris.pdf (334.69 kB)

Majetok- Predaj,PrenájomZobraziť viac

15. 7. 2019

Zámer č. 01/2019 na predaj nehnuteľnosti ako dôvod hodný osobitného zreteľa

zámer Tabaka.pdf (334.98 kB)

Majetok- Predaj,PrenájomZobraziť viac

9. 7. 2019

Hlásenie rozhlasu zo dňa 09. 07. 2019

Mestský rozhlasZobraziť viac

9. 7. 2019

3/2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach Dodatok č.2

Návrh vyvesený na úradnej tabuli 04.06.2019 Schválené dňa 24.06.2019 Schválené uznesením číslo Schválené - vyvesené na úradnej tabuli 09.07.2019 PDF Účinné odo dňa 01.09.

LegislatívaZobraziť viac

9. 7. 2019

Rekonštrukcia domu smútku v Hanušovciach nad Topľou

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (406.78 kB) Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.doc (71.5 kB) Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer.xlsx (122.97 kB) Príloha č.

Zákazky s nízkou hodnotouZobraziť viac

2. 7. 2019

OZNAM - nové podmienky skládky Ozón Hanušovce

Za účelom zlepšenia efektivity riadenia a kontroly prevádzky skládky Ozón Hanušovce, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť OZÓN Hanušovce, a.s, sa stanovujú nové podmienky

OznamyZobraziť viac