Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Do pôsobnosti ŠÚ patria tieto materské školy:

Škola Web stránka
Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, 094 31 https://hanusovskams.edupage.org/
Babie 37, 09431  
Bystré, Školská 172/1, 094 34 http://www.msbystre172.estranky.cz/
Bystré 311, 094 34 http://www.materskaskolabystre.estranky.cz/
Čaklov, Školská ulica č.495, 094 35 https://mscaklov.edupage.org/
Čierne nad Topľou 217, 094 34 http://www.ciernenadtoplou.ocu.sk/sk/index.php?ids=43
Hermanovce nad Topľou 116, 094 34  http://mshermanovce-nt.webnode.sk/
Hlinné 76, 094 35   
Jastrabie nad Topľou 113, 094 35  http://jastrabie.sk/skolstvo/materska-skola
Matiaška 56, 094 31  http://obecmatiaska.sk/materska-skola
Medzianky 76, 094 31  http://www.medzianky.sk/skolstvo.html
Pavlovce 134, 09431   
Petrovce 114, 094 31  http://www.obecpetrovce.sk/skolstvo-petrovce.htm
Radvanove 43, 094 31  
Remeniny 10, 094 31 http://www.obecremeniny.sk/skolstvo/materska-skola/
Rudlov 184, 094 35  http://obec.obecrudlov.sk/index.php/materska-skola
Soľ 280, 094 35 http://materskaskolasol.webnode.sk/
Skrabské 153, 094 33 http://www.skrabske.ocu.sk/sk/index.php?ids=10
Vyšný Žipov 22, 094 33  http://materska-skola-vysny-zipov.webnode.sk/
Zámutov 301, 094 15 http://mszamutov301.webnode.sk/

Zámutov 388, 094 15 

http://mszamutov-sk.webnode.sk/

 

Dôležité linky:

Stanoviská a informatívne materiály

http://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/