Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Do pôsobnosti ŠÚ patria tieto materské školy:

Škola Web stránka
Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, 094 31 https://hanusovskams.edupage.org/
Babie 37, 09431  
Bystré, Školská 172/1, 094 34 http://www.msbystre172.estranky.cz/
Bystré 311, 094 34 http://www.materskaskolabystre.estranky.cz/
Čaklov, Školská ulica č.495, 094 35 https://mscaklov.edupage.org/
Čierne nad Topľou 217, 094 34 http://www.ciernenadtoplou.ocu.sk/sk/index.php?ids=43
Hermanovce nad Topľou 116, 094 34  http://mshermanovce-nt.webnode.sk/
Hlinné 76, 094 35   
Jastrabie nad Topľou 113, 094 35  http://jastrabie.sk/skolstvo/materska-skola
Matiaška 56, 094 31  http://obecmatiaska.sk/materska-skola
Medzianky 76, 094 31  http://www.medzianky.sk/skolstvo.html
Pavlovce 134, 09431   
Petrovce 114, 094 31  http://www.obecpetrovce.sk/skolstvo-petrovce.htm
Radvanove 43, 094 31  
Remeniny 10, 094 31 http://www.obecremeniny.sk/skolstvo/materska-skola/
Rudlov 184, 094 35  http://obec.obecrudlov.sk/index.php/materska-skola
Soľ 280, 094 35 http://materskaskolasol.webnode.sk/
Skrabské 153, 094 33 http://www.skrabske.ocu.sk/sk/index.php?ids=10
Vyšný Žipov 22, 094 33  http://materska-skola-vysny-zipov.webnode.sk/
Zámutov 301, 094 15 http://mszamutov301.webnode.sk/

Zámutov 388, 094 15 

http://mszamutov-sk.webnode.sk/

 

Dôležité linky:

Stanoviská a informatívne materiály

http://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/