Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2018

TKO 2018

Kalendár zberu odpadov 2018

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 15. 7. 2018
19 °C 14 °C
pondelok 16. 7. 20/15 °C

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou v zmysle § 6, odstavec 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zrianení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo 31. 5. 2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2004

o určení školského obvodu Základnej školy Hanušovce nad Topľou  

zriadenej Mestom Hanušovce nad Topľou

Krajský školský úrad v Prešove po predložení potrebných podkladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

potvrdil

mesto Hanušovce nad Topľou ako školský úrad

od 1. 8. 2005

Odôvodnenie:

Mesto Hanušovce nad Topľou predložilo podľa § 7 odsek 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení obce ako školského úradu.

Činnosti v oblasti školstva podľa § 6 odsek 5 a 8 pís. a), c) a d) bude vykonávať pre základné školy s celkovým počtom 3 130 žiakov a odborne zabezpečovať zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa §7 odsek 3 citovaného zákona. 

 

Účastníkmi dohody o zriadení spoločného školského úradu sú:

Mesto/Obce e-Kontakt
 1. Hanušovce nad Topľou primator@hanusovce.sk
 2. Babie ocubabie@slovanet.sk
 3. Bystré ocu.bystre@slovanet.sk
 4. Čaklov ocu.caklov@gmail.com
 5. Čierne nad Topľou ocu.ciernent@stonline.sk
 6. Detrík obec.detrik@gmail.com
 7. Ďurďoš  obecdurdos@gmail.com
 8. Hermanovce ocu.hermanovcent@gmail.com
 9. Hlinné ocu.hlinne@slovanet.sk
10. Jastrabie obec@jastrabie.sk
1 1. Matiaška oumatiaska@gmail.com
12. Medzianky obecmedzianky@gmail.com
13. Pavlovce obecpavlovce@gmail.com
14. Petkovce ou_petkovce@stonline.sk
15. Petrovce obecpetrovce@stonline.sk
16. Prosačov prosacov@centrum.sk
17. Radvanovce obecradvanovce@stonline.sk
18. Remeniny obecremeniny@stonline.sk
19. Rudlov obecrudlov@stonline.sk
20. Ruská Voľa ruskavola@zoznam.sk
2 1. Skrabské ocuskrabske@stonline.sk
22.  Soľ ocu.sol@slovanet.sk
23. Vavrinec vavrinec13@gmail.com
24. Vlača obecvlaca@gmail.com
25. Vyšný Žipov starosta.v.zipov@gmail.com
26. Zámutov zamutov@zamutov.sk
27.  Zlatník obec.zlatnik@gmail.com