Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

  *********************    zdroj: http://kalendar.azet.sk    *********************

************************************

Jún 2019

 •   1.6. MDD
 •   5.6. Svetový deň životného prostredia (UNEP)
 •   8.6. Medzinárodný deň oceánov
 •  12.6. Svetový deň proti detskej práci
 •  14.6. Svetový deň darcov krvi
 •  16.6. Deň otcov
 •  21.6. Deň kvetov; Svetový deň hudby
 •  23.6. Medzinárodný deň detských dediniek SOS
 •  26.6. Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania
 •  28.6. Koniec školského vyučovania

************************************

Máj 2019

 •   1.5. Sviatok práce
 •   3.5. Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
 •   4.5. Medzinárodný deň hasičov
 •   5.5. Svetový deň hygieny rúk
 •   8.5. Deň víťazstva nad fašizmom. Svetový deň červeného kríža
 •   9.5. Deň Európy. Európsky deň opery
 • 10.5. Svetový deň - pohybom k zdraviu
 • 12.5. Deň matiek
 • 15.5. Svetový deň rodiny. Svetový deň atletiky
 • 18.5. Medzinárodný deň múzeí
 • 20.5. Svetový deň masmédií
 • 21.5. Medzinárodný deň mlieka
 • 31.5. Deň otvárania studničiek. Sverový deň bez tabaku (WHO)

Pamätný deň

 • 1.5. Deň pristúpenia SR k Európskej únii
 • 4.5. 100. výročie úmrtia M.R.Štefánika

************************************

Apríl 2019

 •   1.4. Medzinárodný deň vtáctva
 •   2.4. Medzinárodný deň detskej knihy
 •   4.4. Medzinárodný deň bez násilia
 •   7.4. Svetový deň zdravia (WHO)
 •   8.4. Medzinárodný deň Rómov
 • 11.4. Deň narcisov - deň boja proti rakovine
 • 12.4. Svetový deň letectva a kozmonautiky
 • 15.4. Svetový deň umenia
 • 16.4. Svetový deň hlasu
 • 18.4. Svetový deň kultúrneho dedičstva
 • 22.4. Deň Zeme
 • 23.4. Svetový deň kníh a autorských práv
 • 28.4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

 Prázdniny  

 •      18.4. - 23.4. Veľkonočné prázdniny     

************************************

Marec 2019

 •  8.3. Medzinárodný deň žien
 • 11.3. Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu
 • 17.3. Medzinárodný deň planetárií
 • 20.3. Svetový deň divadla pre deti a mládež
 • 21.3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
 • 22.3. Svetový deň vody
 • 25.3. Deň zápasu za ľudské práva
 • 28.3. Deň učiteľov

************************************

Február 2019

 •  2.2. Svetový deň mokradí
 •  4.2. Svetový deň proti rakovine
 •  6.2. Svetový deň bez mobilu
 •  8.2. Deň pre bezpečnejší internet
 • 14.2. Deň zaľúbených
 • 21.2. Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO)

Prázdniny

 •  3.2. Polročné prázdniny
 • 18.2.  - 22.2. Jarné prázdniny - Prešovský, Košický kraj

************************************

Január 2019

 •  1. 1. Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok
 •  6. 1. Zjavenie Pána - Traja králi - štátny sviatok

 

Medzinárodné dni

 •  1. 1. Svetový deň mieru
 •  4. 1. Svetový Braillov deň
 •  6.1. Svetový deň vojnových sirôt
 • 23.1.Deň patriotizmu
 • 27.1. Medzinárodný deň obetí holokaustu

 

Vianočné prázdniny

 • 1.1. 2019 - 7.1. 2019 

**************************************

December 2018

 •  1. 12. Svetový deň boja proti AIDS (WHO)
 •  2. 12. Svetový deň zrušenia otroctva
 •  3. 12. Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)
 •  6. 12. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí
 •  7.12. Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (ICAO)
 • 10.12.Deň ľudských práv
 • 20.12. Medzinárodný deň ľudskej solidarity
 • 24.12. Štedrý deň - deň pracovného pokoja
 • 25.12. Prvý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja
 • 26.12. Druhý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja
 • 30.12.Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu - pamätný deň

 

Vianočné prázdniny

 • 23.12. 2018 - 7.1. 2019 

**************************************

November 2018

 

 •  1. 11. Sviatok všetkých svätých - deň pracovného pokoja
 •  2. 11. Pamiatka zosnulých
 •  5. 11. Svetový deň behu
 •  9. 11. Svetový deň slobody. Medzinárodný deň proti fašizmu aantisemitizmu
 • 10.11. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO)
 • 16.11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)
 • 17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
 • 19.11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
 • 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia. Svetový deň detí (UNESCO)
 • 30.11. Deň počítačovej bezpečnosti

 

Prázdniny

 

 • 31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny

**************************************

Október 2018

Medzinárodné dni

 •  1. 10. Medzinárodný deň starších osôb
 •  5. 10. Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)
 •  5. 10. Svetový deň úsmevu
 •  9. 10. Svetový deň pošty
 • 10.10. Svetový deň duševného zdravia
 • 15.10. Deň bielej palice
 • 24.10. Medzinárodný deň školských knižníc
 • 24.10. Deň OSN
 • 24.10. Európsky deň občianskeho práva
 • 31.10. Svetový deň sporenia

Pamätný deň

 •   6.10. Deň obetí Dukly
 • 27.10.  Deň černovskej tragédie
 • 28.10. Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu
 • 29.10. Deň narodenia Ľ. Štúra
 • 30.10. Výročie Deklarácie slovenského národa - štátny sviatok (v roku 2018)
 • 31.10. Deň reformácie

Prázdniny

 • 31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny

**************************************

September 2018

1. 9. Začiatok školského roka

3. 9. Začiatok školského vyučovania

Štátny sviatok

 •   1. 9. Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 15. 9. Sedembolestná panna Mária

Medzinárodné dni

 •   2. 9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva
 •   8. 9. Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)
 • 13. 9. Deň pozitívneho myslenia
 • 14. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
 • 15. 9. Medzinárodný deň demokracie
 • 21. 9. Medzinárodný deň mieru
 • 22. 9. Európský/svetový deň bez áut
 • 26. 9. Európsky deň jazykov; Svetový deň mlieka v školách
 • 27. 9. Svetový deň cestovného ruchu
 • 28. 9. Svetový deň za právo vedieť
 • 30. 9. Medzinárodný deň nepočujúcich

**************************************

Termíny 2018_2019

**************************************

JÚL - AUGUST 2018 - letné prázdniny

**************************************

JÚN 2018

Medzinárodné dni

 • 1. 6. Medzinárodný deň detí, Deň za správne rozhodnutie
 • 5. 6. Svetový deň životného prostredia (UNEP)
 • 8. 6. Medzinárodný deň oceánov
 • 12. 6. Svetový deň proti detskej práci
 • 14. 6. Svetový deň darcov krvi
 • 17. 6. Deň otcov
 • 21. 6. Svetový deň hudby
 • 23. 6. Medzinárodný deň detských dediniek SOS
 • 26. 6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
 • 29. 6. Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania
 • 29. 6. Medzinárodný deň Dunaja

Pamätné dni

 • 7. 6. Výročie Memoranda národa slovenského

**************************************

MÁJ 2018

Medzinárodné dni

 • 3. 5. Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
 • 4. 5. Medzinárodný deň hasičov
 • 5. 5. Svetový deň hygieny rúk
 • 9. 5. Deň Európy
 • 10.5. Svetový deň - pohybom ku zdraviu
 • 13.5. Deň matiek
 • 15.5. Svetový deň rodiny; Svetový deň atletiky
 • 18.5. Medzinárodný deň múzeí
 • 20.5. Svetový deň masmédií
 • 21.5. Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj
 • 28.5. Deň Amnesty International

Pamätné dni

 • 1. 5. Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
 • 4. 5. Výročie úmrtia M. R. Štefánika

Štátne sviatky

 • 1. 5. Sviatok práce
 • 8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom

**************************************

APRÍL 2018

Medzinárodné dni

 • 2.. 4. Medzinárodný deň detskej knihy
 • 4.  4. Medzinárodný deň bez násilia
 • 7.  4.  Svetový deň zdravia
 • 8. 4.  Medzinárodný deň Rómov
 • 11. 4.  Deň narcisov
 • 12. 4. Svetový deň letectva a kozmonautiky
 • 15. 4. Svetový deň umenia
 • 18. 4. Svetový deň kultúrneho dedičstva
 • 22. 4. Deň Zeme
 • 23. 4. Svetový deň kníh a autorských práv
 • 28. 4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
 • 29. 4. Svetový deň tanca

Prázdniny

 • 29. 3. - 3. 4. Veľkonočné prázdniny

**************************************

MAREC 2018

Medzinárodné dni

 • 8. 3. Medzinárodný deň žien
 • 11.  3. Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu
 • 15. 3. Svetový deň spotrebiteľských práv
 • 18. 3. Medzinárodný deň planetárií
 • 20. 3. Svetový deň divadla pre deti a mládež
 • 20. 3. Medzinárodný deň šťastia 
 • 21. 3. Svetový deň Downovho syndrómu
 • 21. 3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
 • 21. 3. Svetový deň poézie
 • 21. 3. Medzinárodný deň bábkarstva
 • 21. 3. Medzinárodný deň lesov
 • 22. 3. Svetový deň vody
 • 23. 3. Svetový deň meteorológie (WMO)
 • 27. 3. Svetový deň divadla
 • 28. 3. Deň učiteľov

Pamätné dni

 • 25. 3. Deň zápasu za ľudské práva

Štátny sviatok

 • 30. 3.  Veľký piatok

Prázdniny

 • 26 .2. - 2.. 3.  Košický kraj a Prešovský kraj - jarné
 • 5. 3. - 9. 3.  Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj - jarné
 • 29. 3. - 31. 3. Veľkonočné prázdniny

Prechod žiakov zo základnej školy na strednú školu 

 • 2. 3. ŠVS zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.
 • do 6. 3. ŠVS po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.
 • od 6. 3. ZŠ importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu
 • od 6. 3. SŠ talentové si od ŠVS môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS.
 • 21. 3. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.
 • 25. 3. - 15. 4. Talentové skúšky.
 • do 31. 3. SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

**************************************

FEBRUÁR 2018

Medzinárodné dni

 • 2.. 2.. Svetový deň mokradí
 • 4.  2.. Svetový deň proti rakovine
 • 6.  2.. Svetový deň bez mobilu
 • 8.  2 . Deň pre bezpečnejší internet
 • 14. 2 . Deň zaľúbených
 • 21. 2 . Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO)

Prázdniny

 • 2 . 2 . Polročné prázdniny
 • 26. 2. . - 2 . 3. Jarné prázdniny

**************************************

JANUÁR 2018

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

 • 1. 1. Nový rok, Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok
 • 6. 1. Zjavenie Pána (Traja králi) - deň pracovného pokoja

Medzinárodné dni

 • 1.  1. Svetový deň mieru
 • 4. 1. Svetový Brailov deň
 • 27. 1. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
 • 28. 1. Európsky deň ochrany osobných údajov

Odovzdávanie polročných vysvedčení

 • 31. 1. 2018 (streda)

Prázdniny

 • 23. 12..2017 –5. 1. 2018  Vianočné prázdniny

**************************************

DECEMBER

Medzinárodné dni

 •  6. 12. Sviatok sv. Mikuláša
 • 10. 12. Deň ľudských práv
 • 11.  12. Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie

Prázdniny

 • 23. 12..2017 –5. 1. 2018  Vianočné prázdniny

**************************************

NOVEMBER

Medzinárodné dni

 • 2. 11. Pamiatka zosnulých
 • 5. 11. Svetový deň behu
 • 13. 11. Medzinárodný deň nevidomých
 • 16. 11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)
 • 17. 11. Medzinárodný deň študentstva/Deň boja za slobodu a demokraciu
 • 20. 11. Medzinárodný deň bez fajčenia
 • Svetový deň detí (UNESCO)
 • 21. 11. Svetový deň pozdravov
 • 30. 11. Deň počítačovej bezpečnosti

Termíny

22. 11. Testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017

**************************************

OKTÓBER

Pamätné dni

 • 6. 10. Deň obetí Dukly
 • 28. 10. Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
 • 29. 10. Deň narodenia Ľ. Štúra
 • 30. 10. Výročie Deklarácie slovenského národa
 • 31. 10. Deň reformácie

Medzinárodné dni

 • 1. 10. Svetový deň cyklistiky (Medzinárodná cyklistická únia – UIC)
 • 5.1 0. Medzinárodný deň pešej chôdze do školy (uskutočňuje sa od 2000)
 • 5. 10. Svetový deň učiteľov (UNESCO, vyhlásený v 1994; v ten deň 1966 na medzivládnej konferencii o postavení učiteľov podpísali tzv. Chartu učiteľov – Odporúčania o postavení učiteľov)
 • 7. 10. Svetový deň úsmevu (oslavuje sa od 1999, iniciátorom je Harvey Richard Ball, ktorý v 1963 vytvoril „smajlíka“)
 • 10. 10. Svetový deň duševného zdravia (Svetová federácia duševného zdravia – WFMH, WHO, vyhlásený v 1992)
 • 15. 10. Svetový deň umývania rúk /aj hygieny rúk/ (UNICEF, od 2008; upozorňuje na dôležitý význam umývania rúk mydlom ako silnej intervencie v prospech zdravia)
 • 16. 10. Svetový deň výživy /aj potravy/ (OSN, vyhlásený v 1980, pripomína sa od 1981; v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO)
 • 24. 10. Deň Organizácie Spojených národov (oslavuje sa od 1948; v ten deň 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, podpísaná 26. 6. 1945 v San Franciscu)

Prázdniny

 • 30. 10. – 31. 10.  Jesenné prázdniny

**************************************

SEPTEMBER

Začiatok školského vyučovania

 • 1. 9. Začiatok školského roka
 • 4. 9. Začiatok vyučovania

Štátny sviatok

 • 1. 9. Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 15. 9. Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

Medzinárodný deň

 • 3. 9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva
 • 8. 9. Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)
 • 9. 9. Svetový deň prvej pomoci
 • 13. 9. Deň pozitívneho myslenia
 • 13. 9. Medzinárodný deň čokolády
 • 13. 9. Medzinárodný deň programátorov
 • 14. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
 • 15. 9. Medzinárodný deň demokracie
 • 21. 9. Svetový deň vďačnosti
 • 21. 9. Medzinárodný deň mieru
 • 22. 9. Európsky/svetový deň bez áut
 • 24. 9. Svetový deň srdca
 • 24. 9. Medzinárodný deň nepočujúcich
 • 26. 9. Európsky deň jazykov
 • 27. 9. Svetový deň mlieka v škole
 • 27. 9. Svetový deň cestovného ruchu
 • 28. 9. Svetový deň za právo vedieť

Pamätný deň

 • 9. 9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
 • 15. 9. Deň vzniku Slovenskej národnej rady

Termíny - prechod žiakov zo ZŠ na SŠ

 • do 15. 9.  Odbory školstva Okresných úradov a zriaďovatelia rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie.
 • do 30.9. Odbory školstva rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti.

**************************************

AUGUST

Medzinárodné dni

 • 12. 8. Medzinárodný deň mládeže
 • 13. 8. Medzinárodný deň ľavákov
 • 19. 8. Svetový humanitárny deň

Štátne sviatky

 • 29. 8. Výročie SNP

Pamätné dni

 • 4. 8. Deň Matice Slovenskej

Prázdniny

 • 1. 8. - 31. 8. Letné prázdniny

 

**************************************

 

Prehľad dôležitých termínov v mesiaci jún

Medzinárodné dni

 • 1. 6. Medzinárodný deň detí
 • 5. 6. Svetový deň životného prostredia
 • 8. 6. Deň najlepších priateľov
 • 12. 6. Svetový deň proti detskej práci
 • 14. 6. Svetový deň darcov krvi
 • 18. 6. Deň otcov
 • 20. 6. Svetový deň utečencov
 • 21. 6. Deň kvetov
 • 21. 6. Svetový deň hudby
 • 21. 6. Svetový deň otcov
 • 26. 6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

Pamätné dni

 • 7. 6. Výročie Memoranda národa slovenského 

Maturitná skúška

 • 15. 5. - 9. 6  Zber dát o výsledkoch žiakov z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2017 cez informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. 

Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ

 • do 2. 6. ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.
 • do 2. 6. Stredné školy oznámia do školského výpočtového strediska prijatia v autoremedúre a iné zmeny.
 • do 5. 6. ŠVS spracuje výsledky odvolania.
 • do 6. 6. Stredné školy zverejnia konanie druhého kola
 • 9. 6. ŠVS zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 
 • od 12. 6. ŠVS po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.
 • 20. 6. Stredné školy realizujú 2. kolo prijímacích skúšok. 
 • od 22. 6. Odbory školstva okresného úradu v sídle kraja a samosprávne kraje realizujú odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.
 • do 29. 6. Stredné školy zašlú školskému výpočtovému stredisku výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.
 • do 29. 6. ŠVS spracujú výsledky 2. kola prijímacích skúšok.

Predmetové súťaže a olympiády

 • 7. 6. - 8. 6. Pytagoriáda - celoštátne kolo - P6, P7, P8  (6., 7., 8. ročník ZŠ, 1., 2., 3. ročník OG)
 • 14. 6. - 15. 6. Biologická olympiáda - celoštátne kolo, E (botanika, geológia, zoológia). 

Priebežne

 • Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolných úloh
 • Ochrana človeka a prírody - didaktické hry, účelové cvičenia
 • Organizácia školy v prírode 
 • Triedne aktívy, resp. rodičovské združenia
 • Zasadnutia predmetových komisií ku komisionálnym a opravným skúškam
 • Hodnotiaca pedagogická rada.
 • Výber cudzieho jazyka v školskom roku 2017/2018 - predbežný záujem.
 • Prevádzka školy počas prázdnin - príprava návrhov
 • Prihlášky do ŠKD, organizácia ŠKD počas letných prázdnin
 • Záujem o prevádzku materskej školy počas letných prázdnin - predbežné zisťovanie
 • Predbežná dislokácia úväzkov pre nový školský rok
 • Príprava školy na komplexnú údržbu - rekonštrukčné práce, odstraňovanie porúch, úprava areálu školy 
 • Dohoda o čerpaní dovoleniek, nástup pedagogických zamestnancov po ukončení dovoleniek
 • Spracovanie miezd, výkazy a odvody do poisťovní - Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne.