Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

************************************

http://kalendar.aktuality.sk/

************************************

************************************

Jún 2020

 •   1.6. Medzinárodný deň detí
 •   5.6. Svetový deň životného prostredia (UNEP)
 •   7.6. Výročie memoranda národa slovenského
 • 12.6. Svetový deň proti detskej práci
 • 14.6. Svetový deň darcov krvi
 • 21.6. Deň otcov
 • 23.6. Medzinárodný deň detských dediniek SOS
 • 26.6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
 • 29.6. Medzinárodný deň Dunaja

************************************

Máj 2020

 •   1.5. Sviatok práce
 •   3.5. Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
 •   4.5. Výročie úmrtia M. R. Štefánika
 •   5.5. Svetový deň hygieny rúk
 •   8.5. Svetový deň červeného kríža
 •   9.5. Deň Európy
 • 10.5. Deň matiek
 • 15.5. Svetový deň atletiky
 • 18.5. Medzinárodný deň múzeí
 • 19.5. Medzinárodný deň mlieka
 • 24.5.Európsky deň národných parkov
 • 25.5. Medzinárodný deň nezvestných detí
 • 27.5. Medzinárodný športový vyzývací deň
 • 28.5. Deň Amnesty Internacional
 • 31.5. Deň otvárania studničiek; Svetový deň bez tabaku (WHO)

Štátny sviatok

 • 1.5. Sviatok práce
 • 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom

************************************

Apríl 2020

 •   1.4. Medzinárodný deň vtáctva
 •   2.4. Medzinárodný deň detskej knihy, Svetový deň povedomia o autizme
 •   4.4. Medzinárodný deň bez násilia
 •   7.4. Svetový deň zdravia (WHO)
 •   8.4. Medzinárodný deň Rómov
 •   9.4. Medzinárodný deň boja proti hluku
 • 11.4. Deň narcisov - deň boja proti rakovine
 • 15.4. Svetový deň umenia
 • 18.4. Svetový deň kultúrneho dedičstva
 • 22.4. Deň zeme
 • 23.4. Svetový deň kníh a autorských práv
 • 28.4. Svetový deň kníh bezpečnosti a zdravia pri práci
 • 29.4. Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami

Prázdniny veľkonočné

************************************

Marec 2020

 •   8.3. Medzinárodný deň žien
 •  11.3. Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu
 •  17.3. Medzinárodný deň planetárií
 •  19.3. Svetový deň sociálnej práce
 •  20.3. Svetový deň divadla pre deti a mládež
 •  21.3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
 •           Svetový deň Downovho syndrómu
 •  22.3. Svetový deň vody
 •  23.3. Svetový deň meteorológie (WMO)
 •  24.3. Deň zápasu za ľudské práva
 •  27.3. Svetový deň divadla
 • 28.3. Deň učiteľov

Prázdniny

************************************

Február 2020

 •   2.2. Svetový deň mokradí
 •   4.2. Svetový deň proti rakovine
 •   6.2. Svetový deň bez mobilu
 •   8.2. Deň pre bezpečnejší internet
 • 14.2. Deň zaľúbených
 • 21.2. Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO)

Prázdniny

 • 3.2.2020 Polročné prázdniny

************************************

Január 2020

 •   1.1. Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok
 •   4.1. Svetový deň mieru
 •   6.1. Zjavenie pána - Traja králi
 • 23.1. Deň patriotizmu
 • 27.1. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
 • 28.1. Európsky deň ochrany osobných údajov

Prázdniny

 • 1.1.2020 - 7.1.2020

************************************

December 2019

 •   1.12. Svetový deň boja proti AIDS (WHO)
 •   3.12. Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)
 •   6.12. Sviatko sv. Mikuláša, patróna detí
 •   9.12. Medzinárodný deň boja proti korupcii
 • 10.12. Deň ľudských práv
 • 11.12. Medzinárodný deň vysielania pre deti
 • 18.12. Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie
 • 20.12. Medzinárodný deň ľudskej solidarity
 • 24.12. Štedrý deň - deň pracovného pokoja
 • 25.12. Prvý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja
 • 26.12. Druhý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja

Prázdniny

 • 23.12.2019 - 7.1.2020

************************************

November 2019

 •  1.11. Sviatok všetkých svätých
 •  2.11. Pamiatka zosnulých
 •  5.11. Svetový deň behu
 •  6.11. Medzinárodný deň ochrany životého prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu
 •  9.11. Svetový deň slobody; Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu
 • 10.11. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO)
 • 13.11. Svetový deň dobrosrdečnosti; Medzinárodný deň nevidomých
 • 16.11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)
 • 17.11. Medzinárodný deň študentstva
 • 19.11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
 • 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia; Svetvoý deň detí (UNESCO)
 • 21.11. Svetový deň pozdravov
 • 30.11. Deň počítačovej bezpečnosti

 

************************************

Október 2019

Pamätný deň

 •  6. 10. Deň obetí Dukly
 • 27.10. Deň Černovskej tragédie
 • 28.10. Deň vzniku samostatného Československého štátu
 • 29.10. Deň narodenia Ľudovíta Štúra
 • 30.10. Výročie Deklarácie slovenksého národa
 • 31.10. Deň reformácie

Medzinárodný deň

 • 1.10. Medzinárodný deň starších osôb; Medzinárodný deň hudby
 • 2.10. Medzinárodný deň nenásilia
 • 4.10. Svetový deň ochrany zvierat; Svetový deň úsmevu
 • 5.10. Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)
 • 9.10. Svetový deň pošty
 • 10.10. Svetový deň duševného zdravia
 • 13.10. Deň strarých rodičov
 • 15.10. Deň bielej palice; Svetový deň umývania rúk
 • 17.10. Medzinárodný deň boja proti chudobe
 • 20.10. Medzinárodný deň stromov
 • 24.10. Medzinárodný deň školských knižníc; Deň OSN
 • 25.10. Európsky deň občianskeho práva
 • 31.10. Svetový deň sporenia

Jesenné prázdniny

30.10. - 31.10.

************************************

September 2019

Začiatok školského vyučovania

 • 1. 9. Začiatok školského roka
 • 4. 9. Začiatok vyučovania

Štátny sviatok

 • 1. 9. Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 15. 9. Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

Pamätný deň

 • 9. 9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
 • 15. 9. Deň vzniku Slovenskej národnej rady

Medzinárodný deň

 • 3. 9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva
 • 8. 9. Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)
 • 9. 9. Svetový deň prvej pomoci
 • 13. 9. Deň pozitívneho myslenia; Medzinárodný deň čokolády
 • 14. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
 • 15. 9. Medzinárodný deň demokracie
 • 21. 9. Svetový deň vďačnosti; Medzinárodný deň mieru
 • 22. 9. Európsky/svetový deň bez áut
 • 24. 9. Svetový deň srdca; Medzinárodný deň nepočujúcich
 • 26. 9. Európsky deň jazykov
 • 27. 9. Svetový deň mlieka v škole; Svetový deň cestovného ruchu
 • 28. 9. Svetový deň za právo vedieť

************************************

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy

 • 1. 9. 2019 (nedeľa) – Začiatok školského roka
 • 2. 9. 2019 (pondelok) – Začiatok školského vyučovania
 • október 2019 - pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5 na vybraných ZŠ
 • 30. 10. 2019 (streda) – 31. 10. 2019 (štvrtok) – Jesenné prázdniny (začiatok vyučovania 4. 11. 2019 -pondelok)
 • 20. 11. 2019 (streda) - Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ
 • 23. 12. 2019 (pondelok) – 7. 1. 2020 (utorok) – Vianočné prázdniny (začiatok vyučovania 8.1.2020 - streda)
 • 31. 1. 2020 (piatok) – Koniec školského vyučovania v prvom polroku
 • 3. 2. 2020 (pondelok) – Polročné prázdniny – (Začiatok školského vyučovania v druhom polroku 4. 2. 2020 - utorok) 
 • február 2020 - pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9 vo vybraných ZŠ
 • 2. 3. 2020 – 6. 3. 2020 – Jarné prázdniny – Košický, Prešovský kraj
 • 1. 4. 2020 (streda) - Testovanie 9-2020 - MAT, SJL, MJL
 • 2. 4. 2020 (štvrtok) - Testovanie 9-2020 – SJSL, UJL
 • 9. 4. 2020 (štvrtok) – 14. 4. 2020 (utorok) – Veľkonočné prázdniny (začiatok vyučovania 15. 4. 2020 - streda),
 • 15. a 16. 4. 2020 (streda, štvrtok) - Náhradný termín Testovania 9-2019
 • 30. 6. 2020 (utorok) – Koniec školského vyučovania v druhom polroku
 • 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 – Letné prázdniny

************************************

Jún 2019

 •   1.6. MDD
 •   5.6. Svetový deň životného prostredia (UNEP)
 •   8.6. Medzinárodný deň oceánov
 •  12.6. Svetový deň proti detskej práci
 •  14.6. Svetový deň darcov krvi
 •  16.6. Deň otcov
 •  21.6. Deň kvetov; Svetový deň hudby
 •  23.6. Medzinárodný deň detských dediniek SOS
 •  26.6. Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania
 •  28.6. Koniec školského vyučovania

************************************

Máj 2019

 •   1.5. Sviatok práce
 •   3.5. Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
 •   4.5. Medzinárodný deň hasičov
 •   5.5. Svetový deň hygieny rúk
 •   8.5. Deň víťazstva nad fašizmom. Svetový deň červeného kríža
 •   9.5. Deň Európy. Európsky deň opery
 • 10.5. Svetový deň - pohybom k zdraviu
 • 12.5. Deň matiek
 • 15.5. Svetový deň rodiny. Svetový deň atletiky
 • 18.5. Medzinárodný deň múzeí
 • 20.5. Svetový deň masmédií
 • 21.5. Medzinárodný deň mlieka
 • 31.5. Deň otvárania studničiek. Sverový deň bez tabaku (WHO)

Pamätný deň

 • 1.5. Deň pristúpenia SR k Európskej únii
 • 4.5. 100. výročie úmrtia M.R.Štefánika

************************************

Apríl 2019

 •   1.4. Medzinárodný deň vtáctva
 •   2.4. Medzinárodný deň detskej knihy
 •   4.4. Medzinárodný deň bez násilia
 •   7.4. Svetový deň zdravia (WHO)
 •   8.4. Medzinárodný deň Rómov
 • 11.4. Deň narcisov - deň boja proti rakovine
 • 12.4. Svetový deň letectva a kozmonautiky
 • 15.4. Svetový deň umenia
 • 16.4. Svetový deň hlasu
 • 18.4. Svetový deň kultúrneho dedičstva
 • 22.4. Deň Zeme
 • 23.4. Svetový deň kníh a autorských práv
 • 28.4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

 Prázdniny  

 •      18.4. - 23.4. Veľkonočné prázdniny     

************************************

Marec 2019

 •  8.3. Medzinárodný deň žien
 • 11.3. Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu
 • 17.3. Medzinárodný deň planetárií
 • 20.3. Svetový deň divadla pre deti a mládež
 • 21.3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
 • 22.3. Svetový deň vody
 • 25.3. Deň zápasu za ľudské práva
 • 28.3. Deň učiteľov

************************************

Február 2019

 •  2.2. Svetový deň mokradí
 •  4.2. Svetový deň proti rakovine
 •  6.2. Svetový deň bez mobilu
 •  8.2. Deň pre bezpečnejší internet
 • 14.2. Deň zaľúbených
 • 21.2. Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO)

Prázdniny

 •  3.2. Polročné prázdniny
 • 18.2.  - 22.2. Jarné prázdniny - Prešovský, Košický kraj

************************************

Január 2019

 •  1. 1. Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok
 •  6. 1. Zjavenie Pána - Traja králi - štátny sviatok

 

Medzinárodné dni

 •  1. 1. Svetový deň mieru
 •  4. 1. Svetový Braillov deň
 •  6.1. Svetový deň vojnových sirôt
 • 23.1.Deň patriotizmu
 • 27.1. Medzinárodný deň obetí holokaustu

 

Vianočné prázdniny

 • 1.1. 2019 - 7.1. 2019 

**************************************

December 2018

 •  1. 12. Svetový deň boja proti AIDS (WHO)
 •  2. 12. Svetový deň zrušenia otroctva
 •  3. 12. Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)
 •  6. 12. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí
 •  7.12. Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (ICAO)
 • 10.12.Deň ľudských práv
 • 20.12. Medzinárodný deň ľudskej solidarity
 • 24.12. Štedrý deň - deň pracovného pokoja
 • 25.12. Prvý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja
 • 26.12. Druhý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja
 • 30.12.Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu - pamätný deň

 

Vianočné prázdniny

 • 23.12. 2018 - 7.1. 2019 

**************************************

November 2018

 

 •  1. 11. Sviatok všetkých svätých - deň pracovného pokoja
 •  2. 11. Pamiatka zosnulých
 •  5. 11. Svetový deň behu
 •  9. 11. Svetový deň slobody. Medzinárodný deň proti fašizmu aantisemitizmu
 • 10.11. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO)
 • 16.11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)
 • 17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok
 • 19.11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
 • 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia. Svetový deň detí (UNESCO)
 • 30.11. Deň počítačovej bezpečnosti

 

Prázdniny

 

 • 31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny

**************************************

Október 2018

Medzinárodné dni

 •  1. 10. Medzinárodný deň starších osôb
 •  5. 10. Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)
 •  5. 10. Svetový deň úsmevu
 •  9. 10. Svetový deň pošty
 • 10.10. Svetový deň duševného zdravia
 • 15.10. Deň bielej palice
 • 24.10. Medzinárodný deň školských knižníc
 • 24.10. Deň OSN
 • 24.10. Európsky deň občianskeho práva
 • 31.10. Svetový deň sporenia

Pamätný deň

 •   6.10. Deň obetí Dukly
 • 27.10.  Deň černovskej tragédie
 • 28.10. Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu
 • 29.10. Deň narodenia Ľ. Štúra
 • 30.10. Výročie Deklarácie slovenského národa - štátny sviatok (v roku 2018)
 • 31.10. Deň reformácie

Prázdniny

 • 31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny

**************************************

September 2018

1. 9. Začiatok školského roka

3. 9. Začiatok školského vyučovania

Štátny sviatok

 •   1. 9. Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 15. 9. Sedembolestná panna Mária

Medzinárodné dni

 •   2. 9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva
 •   8. 9. Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)
 • 13. 9. Deň pozitívneho myslenia
 • 14. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
 • 15. 9. Medzinárodný deň demokracie
 • 21. 9. Medzinárodný deň mieru
 • 22. 9. Európský/svetový deň bez áut
 • 26. 9. Európsky deň jazykov; Svetový deň mlieka v školách
 • 27. 9. Svetový deň cestovného ruchu
 • 28. 9. Svetový deň za právo vedieť
 • 30. 9. Medzinárodný deň nepočujúcich

**************************************

Termíny 2018_2019

**************************************

JÚL - AUGUST 2018 - letné prázdniny

**************************************

JÚN 2018

Medzinárodné dni

 • 1. 6. Medzinárodný deň detí, Deň za správne rozhodnutie
 • 5. 6. Svetový deň životného prostredia (UNEP)
 • 8. 6. Medzinárodný deň oceánov
 • 12. 6. Svetový deň proti detskej práci
 • 14. 6. Svetový deň darcov krvi
 • 17. 6. Deň otcov
 • 21. 6. Svetový deň hudby
 • 23. 6. Medzinárodný deň detských dediniek SOS
 • 26. 6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
 • 29. 6. Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania
 • 29. 6. Medzinárodný deň Dunaja

Pamätné dni

 • 7. 6. Výročie Memoranda národa slovenského

**************************************

MÁJ 2018

Medzinárodné dni

 • 3. 5. Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
 • 4. 5. Medzinárodný deň hasičov
 • 5. 5. Svetový deň hygieny rúk
 • 9. 5. Deň Európy
 • 10.5. Svetový deň - pohybom ku zdraviu
 • 13.5. Deň matiek
 • 15.5. Svetový deň rodiny; Svetový deň atletiky
 • 18.5. Medzinárodný deň múzeí
 • 20.5. Svetový deň masmédií
 • 21.5. Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj
 • 28.5. Deň Amnesty International

Pamätné dni

 • 1. 5. Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii
 • 4. 5. Výročie úmrtia M. R. Štefánika

Štátne sviatky

 • 1. 5. Sviatok práce
 • 8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom

**************************************

APRÍL 2018

Medzinárodné dni

 • 2.. 4. Medzinárodný deň detskej knihy
 • 4.  4. Medzinárodný deň bez násilia
 • 7.  4.  Svetový deň zdravia
 • 8. 4.  Medzinárodný deň Rómov
 • 11. 4.  Deň narcisov
 • 12. 4. Svetový deň letectva a kozmonautiky
 • 15. 4. Svetový deň umenia
 • 18. 4. Svetový deň kultúrneho dedičstva
 • 22. 4. Deň Zeme
 • 23. 4. Svetový deň kníh a autorských práv
 • 28. 4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
 • 29. 4. Svetový deň tanca

Prázdniny

 • 29. 3. - 3. 4. Veľkonočné prázdniny

**************************************

MAREC 2018

Medzinárodné dni

 • 8. 3. Medzinárodný deň žien
 • 11.  3. Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu
 • 15. 3. Svetový deň spotrebiteľských práv
 • 18. 3. Medzinárodný deň planetárií
 • 20. 3. Svetový deň divadla pre deti a mládež
 • 20. 3. Medzinárodný deň šťastia 
 • 21. 3. Svetový deň Downovho syndrómu
 • 21. 3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
 • 21. 3. Svetový deň poézie
 • 21. 3. Medzinárodný deň bábkarstva
 • 21. 3. Medzinárodný deň lesov
 • 22. 3. Svetový deň vody
 • 23. 3. Svetový deň meteorológie (WMO)
 • 27. 3. Svetový deň divadla
 • 28. 3. Deň učiteľov

Pamätné dni

 • 25. 3. Deň zápasu za ľudské práva

Štátny sviatok

 • 30. 3.  Veľký piatok

Prázdniny

 • 26 .2. - 2.. 3.  Košický kraj a Prešovský kraj - jarné
 • 5. 3. - 9. 3.  Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj - jarné
 • 29. 3. - 31. 3. Veľkonočné prázdniny

Prechod žiakov zo základnej školy na strednú školu 

 • 2. 3. ŠVS zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.
 • do 6. 3. ŠVS po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.
 • od 6. 3. ZŠ importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu
 • od 6. 3. SŠ talentové si od ŠVS môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS.
 • 21. 3. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.
 • 25. 3. - 15. 4. Talentové skúšky.
 • do 31. 3. SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

**************************************

FEBRUÁR 2018

Medzinárodné dni

 • 2.. 2.. Svetový deň mokradí
 • 4.  2.. Svetový deň proti rakovine
 • 6.  2.. Svetový deň bez mobilu
 • 8.  2 . Deň pre bezpečnejší internet
 • 14. 2 . Deň zaľúbených
 • 21. 2 . Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO)

Prázdniny

 • 2 . 2 . Polročné prázdniny
 • 26. 2. . - 2 . 3. Jarné prázdniny

**************************************

JANUÁR 2018

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

 • 1. 1. Nový rok, Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok
 • 6. 1. Zjavenie Pána (Traja králi) - deň pracovného pokoja

Medzinárodné dni

 • 1.  1. Svetový deň mieru
 • 4. 1. Svetový Brailov deň
 • 27. 1. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
 • 28. 1. Európsky deň ochrany osobných údajov

Odovzdávanie polročných vysvedčení

 • 31. 1. 2018 (streda)

Prázdniny

 • 23. 12..2017 –5. 1. 2018  Vianočné prázdniny

**************************************

DECEMBER

Medzinárodné dni

 •  6. 12. Sviatok sv. Mikuláša
 • 10. 12. Deň ľudských práv
 • 11.  12. Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie

Prázdniny

 • 23. 12..2017 –5. 1. 2018  Vianočné prázdniny

**************************************

NOVEMBER

Medzinárodné dni

 • 2. 11. Pamiatka zosnulých
 • 5. 11. Svetový deň behu
 • 13. 11. Medzinárodný deň nevidomých
 • 16. 11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)
 • 17. 11. Medzinárodný deň študentstva/Deň boja za slobodu a demokraciu
 • 20. 11. Medzinárodný deň bez fajčenia
 • Svetový deň detí (UNESCO)
 • 21. 11. Svetový deň pozdravov
 • 30. 11. Deň počítačovej bezpečnosti

Termíny

22. 11. Testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017

**************************************

OKTÓBER

Pamätné dni

 • 6. 10. Deň obetí Dukly
 • 28. 10. Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
 • 29. 10. Deň narodenia Ľ. Štúra
 • 30. 10. Výročie Deklarácie slovenského národa
 • 31. 10. Deň reformácie

Medzinárodné dni

 • 1. 10. Svetový deň cyklistiky (Medzinárodná cyklistická únia – UIC)
 • 5.1 0. Medzinárodný deň pešej chôdze do školy (uskutočňuje sa od 2000)
 • 5. 10. Svetový deň učiteľov (UNESCO, vyhlásený v 1994; v ten deň 1966 na medzivládnej konferencii o postavení učiteľov podpísali tzv. Chartu učiteľov – Odporúčania o postavení učiteľov)
 • 7. 10. Svetový deň úsmevu (oslavuje sa od 1999, iniciátorom je Harvey Richard Ball, ktorý v 1963 vytvoril „smajlíka“)
 • 10. 10. Svetový deň duševného zdravia (Svetová federácia duševného zdravia – WFMH, WHO, vyhlásený v 1992)
 • 15. 10. Svetový deň umývania rúk /aj hygieny rúk/ (UNICEF, od 2008; upozorňuje na dôležitý význam umývania rúk mydlom ako silnej intervencie v prospech zdravia)
 • 16. 10. Svetový deň výživy /aj potravy/ (OSN, vyhlásený v 1980, pripomína sa od 1981; v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO)
 • 24. 10. Deň Organizácie Spojených národov (oslavuje sa od 1948; v ten deň 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, podpísaná 26. 6. 1945 v San Franciscu)

Prázdniny

 • 30. 10. – 31. 10.  Jesenné prázdniny

**************************************

SEPTEMBER

Začiatok školského vyučovania

 • 1. 9. Začiatok školského roka
 • 4. 9. Začiatok vyučovania

Štátny sviatok

 • 1. 9. Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 15. 9. Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

Medzinárodný deň

 • 3. 9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva
 • 8. 9. Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)
 • 9. 9. Svetový deň prvej pomoci
 • 13. 9. Deň pozitívneho myslenia
 • 13. 9. Medzinárodný deň čokolády
 • 13. 9. Medzinárodný deň programátorov
 • 14. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
 • 15. 9. Medzinárodný deň demokracie
 • 21. 9. Svetový deň vďačnosti
 • 21. 9. Medzinárodný deň mieru
 • 22. 9. Európsky/svetový deň bez áut
 • 24. 9. Svetový deň srdca
 • 24. 9. Medzinárodný deň nepočujúcich
 • 26. 9. Európsky deň jazykov
 • 27. 9. Svetový deň mlieka v škole
 • 27. 9. Svetový deň cestovného ruchu
 • 28. 9. Svetový deň za právo vedieť

Pamätný deň

 • 9. 9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
 • 15. 9. Deň vzniku Slovenskej národnej rady

Termíny - prechod žiakov zo ZŠ na SŠ

 • do 15. 9.  Odbory školstva Okresných úradov a zriaďovatelia rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie.
 • do 30.9. Odbory školstva rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti.

**************************************

AUGUST

Medzinárodné dni

 • 12. 8. Medzinárodný deň mládeže
 • 13. 8. Medzinárodný deň ľavákov
 • 19. 8. Svetový humanitárny deň

Štátne sviatky

 • 29. 8. Výročie SNP

Pamätné dni

 • 4. 8. Deň Matice Slovenskej

Prázdniny

 • 1. 8. - 31. 8. Letné prázdniny

 

**************************************

 

Prehľad dôležitých termínov v mesiaci jún

Medzinárodné dni

 • 1. 6. Medzinárodný deň detí
 • 5. 6. Svetový deň životného prostredia
 • 8. 6. Deň najlepších priateľov
 • 12. 6. Svetový deň proti detskej práci
 • 14. 6. Svetový deň darcov krvi
 • 18. 6. Deň otcov
 • 20. 6. Svetový deň utečencov
 • 21. 6. Deň kvetov
 • 21. 6. Svetový deň hudby
 • 21. 6. Svetový deň otcov
 • 26. 6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

Pamätné dni

 • 7. 6. Výročie Memoranda národa slovenského 

Maturitná skúška

 • 15. 5. - 9. 6  Zber dát o výsledkoch žiakov z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2017 cez informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. 

Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ

 • do 2. 6. ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.
 • do 2. 6. Stredné školy oznámia do školského výpočtového strediska prijatia v autoremedúre a iné zmeny.
 • do 5. 6. ŠVS spracuje výsledky odvolania.
 • do 6. 6. Stredné školy zverejnia konanie druhého kola
 • 9. 6. ŠVS zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 
 • od 12. 6. ŠVS po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.
 • 20. 6. Stredné školy realizujú 2. kolo prijímacích skúšok. 
 • od 22. 6. Odbory školstva okresného úradu v sídle kraja a samosprávne kraje realizujú odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.
 • do 29. 6. Stredné školy zašlú školskému výpočtovému stredisku výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.
 • do 29. 6. ŠVS spracujú výsledky 2. kola prijímacích skúšok.

Predmetové súťaže a olympiády

 • 7. 6. - 8. 6. Pytagoriáda - celoštátne kolo - P6, P7, P8  (6., 7., 8. ročník ZŠ, 1., 2., 3. ročník OG)
 • 14. 6. - 15. 6. Biologická olympiáda - celoštátne kolo, E (botanika, geológia, zoológia). 

Priebežne

 • Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolných úloh
 • Ochrana človeka a prírody - didaktické hry, účelové cvičenia
 • Organizácia školy v prírode 
 • Triedne aktívy, resp. rodičovské združenia
 • Zasadnutia predmetových komisií ku komisionálnym a opravným skúškam
 • Hodnotiaca pedagogická rada.
 • Výber cudzieho jazyka v školskom roku 2017/2018 - predbežný záujem.
 • Prevádzka školy počas prázdnin - príprava návrhov
 • Prihlášky do ŠKD, organizácia ŠKD počas letných prázdnin
 • Záujem o prevádzku materskej školy počas letných prázdnin - predbežné zisťovanie
 • Predbežná dislokácia úväzkov pre nový školský rok
 • Príprava školy na komplexnú údržbu - rekonštrukčné práce, odstraňovanie porúch, úprava areálu školy 
 • Dohoda o čerpaní dovoleniek, nástup pedagogických zamestnancov po ukončení dovoleniek
 • Spracovanie miezd, výkazy a odvody do poisťovní - Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne.