Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Štatutár Spoločného školského úradu Hanušovce nad Topľou

Štefan Straka, primátor mesta          

 

PaedDr. Ľubica Vargová  Vedúca školského úradu 

Mgr. Danka Roziková Odborný zamestnanec školského úradu                                   

č. tel. 0902 970 852                                                                                              č. tel. 0902 970 874    

 skolskyurad@hanusovce.sk                                                                        drozikova@gmail.com

 


                            

Korenšpondenčná adresa:                                         Sídlo úradu:       

MsÚ Hanušovce nad Topľou                                          MsÚ Hanušovce nad Topľou

Školský úrad                                                                     Mierová 333/3

Mierová 333/3                                                                 Vchod z dvora, 2..  poschodie

094 31 Hanušovce nad Topľou

Späť