Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Štatutár Spoločného školského úradu Hanušovce nad Topľou

PhDr. Štefan Straka, primátor mesta

         

Odborní zamestnanci školského úradu

    PaedDr. Ľubica Vargová                                                Mgr. Danka Roziková  

    č. tel. 0902 970 852                                                         0902 970 874   

skolskyurad@hanusovce.sk                                            drozikova@gmail.com                                  

                        

                           

Korenšpondenčná adresa:                                                          

MsÚ Hanušovce nad Topľou                                                   

Školský úrad                                                                              

Mierová 333/3                                                                

094 31 Hanušovce nad Topľou

Späť