Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazené 31-60 z 379
Posvätenie adventného venca

Posvätenie adventného venca

Dátum: 29. 11. 2020

Ako je už tradíciou, svätí sa adventný veniec na prvú adventnú nedeľu, ktorá tohto roku pripadla na 29. novembra 2020.

Výluka železničnej dopravy na trase Hanušovce nad Topľou-Lipníky

Dátum: 26. 11. 2020

-

Zber a vývoz nebezpečného odpadu z Hanušoviec nad Topľou

Dátum: 25. 11. 2020

V  štvrtok d 26.11.2020  od 11.30 hod. do 12.00 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené  o 11:30  hod. vo dvore mestského úradu.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Dátum: 23. 10. 2020

Účelom stavby je zriadenie novej jednostĺpovej trafostanice, nová VN prípojka po podperných bodoch, úprava jestvujúcich domových prípojok a časti NN vedenia.

Zabudnuté stavebné techniky v archeoparku

Zabudnuté stavebné techniky v archeoparku

Dátum: 28. 9. 2020

V sobotu 26. septembra 2020 sa v archeoparku uskutočnilo 3. podujatie z projektu finančne podporovaného z Ministerstva kultúry SR pod názvom Zabudnuté stavebné techniky.

Modlitby za mesto, jeho predstaviteľov a náš enviropriestor

Modlitby za mesto, jeho predstaviteľov a náš enviropriestor

Dátum: 16. 9. 2020

V utorok 15.9.2020 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa už stalo tradíciou, že na hanušovskej kalvárii sa stretávajú duchovní všetkých troch majoritných cirkví v našom meste a spoločne sa za mesto, primátora, poslancov MsZ a ďalších jeho predstaviteľov a pracovníkov úradu modlia, ako aj za celý náš enviropriestor, prírodu a životné podmienky.

Informácia stravovaniu detí v MŠ

Dátum: 10. 9. 2020

-

Mesto označí nádoby na komunálny odpad

Dátum: 31. 8. 2020

Vážení občania,
mesto Hanušovce nad Topľou v snahe o čo najefektívnejšie nakladanie s komunálnym odpadom pristúpilo k nasledovným zmenám:
- všetky nádoby na komunálny odpad budú tento týždeň pracovníkmi mesta označené nálepkou
- domácnosti do štyroch osôb, budú mať označenú jednu smetnú nádobu a nad štyri osoby, to môžu byť dve smetné nádoby
- neoznačené nádoby nebudú vyvezené!
- ak máte odpad nad rámec kapacity smetnej nádoby, je potrebné zakúpiť na mestskom úrade samostatné vrece s logom spoločnosti, ktorá zbiera komunálny odpad v cene 0,75 eur za 1 vrece s kapacitou 120 l
- iné vrecia ako tie, ktoré sú v predaji na MsÚ nebudú vyvezené!

Prosíme občanov, aby mali tento týždeň nádoby vyložené pred rodinnými domami, aby ich mohli pracovníci mesta označiť.

Ďakujeme

Oslavy SNP - pietny akt kladenia vencov

Oslavy SNP - pietny akt kladenia vencov

Dátum: 27. 8. 2020

Pietneho aktu pri príležitosti 76. výročia SNP sa zúčastnili zástupcovia Mesta Hanušovce nad Topľou, OZ Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, MsKS Hanušovce nad Topľou a Krajského múzea Prešov - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou.

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Dátum: 25. 8. 2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 21.08.2020 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Štúrova ulica, v rozsahu: 2 ks smrek na pozemku CKN parc. č. 210/4 pri bytovom dome súp. č. 338/11 z dôvodu poškodzovania kanalizačného potrubia a novej fasády bytového domu, žiadateľ : Mária Tkáčová, Štúrova 338, 094 31 Hanušovce n. T.
V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 31.08.2020 (do 6 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk.

Rekonštrukcia chodníkov - fotoreportáž

Rekonštrukcia chodníkov - fotoreportáž

Dátum: 19. 8. 2020

Prebieha v meste paralelne s rekonštrukciou mosta ponad Hanušovský potok na ceste I. triedy č.18 a s rekonštrukciou ciest na trasách Prešov - Vranov nad Topľou (Prešovská ulica a Slovenská ulica) a Hanušovce nad Topľou - Petrovce (Štúrova ulica).

A čo teraz?

A čo teraz?

Dátum: 19. 8. 2020

Občas fotograf náhodou natrafí aj na kurióznu situáciu. Stalo sa tak počas rekonštrukcie cesty na Štúrovej ulici 12. augusta 2020.

Turistický deň pracovníkov mesta

Turistický deň pracovníkov mesta

Dátum: 14. 8. 2020

Vo štvrtok 13. augusta 2020 pracovníci mesta v rámci turistického dňa absolvovali výstup na najvyšší vrch Slanských vrchov Šimonku.

Práce na rekonštrukcii cesty I/18 - fotoreportáž

Práce na rekonštrukcii cesty I/18 - fotoreportáž

Dátum: 12. 8. 2020

Táto rekonštrukcia je plánovaná dlhodobo, a to až do 31. marca 2022.

Tavenie a experimenty so sklom v archeoparku

Tavenie a experimenty so sklom v archeoparku

Dátum: 5. 8. 2020

V dňoch 24.-25. júla 2020 našli návštevníci hanušovského múzea odpovede na otázky týkajúce sa histórie výroby skla a mohli si aj sami vyskúšať zo skla niečo vyrobiť.

List obciam a mestám k tvorbe CP

Dátum: 29. 7. 2020

Podieľajte sa na tvorbe cestovných poriadkov

Výstava "Amerika - źem veľika"

Výstava "Amerika - źem veľika"

Dátum: 27. 7. 2020

Bola verejnosti sprístupnená 8. júla 2020. Mapuje vysťahovalectvo prevažne z regiónu Hanušoviec nad Topľou.
Výstava je inštalovaná vo Veľkom kaštieli v suterénnych priestoroch bývalej vinárne a potrvá do 30. septembra 2020.

Ukončenie školského roku v materskej škole

Ukončenie školského roku v materskej škole

Dátum: 30. 6. 2020

V pondelok 29. júna 2020 sa v koncertnej sieni Malého kaštieľa konala rozlúčka škôlkárov s netradičným školským rokom 2019/2020.

Oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 28. 6. 2020

-

Oceňovanie pedagogických zamestnancov - fotoreportáž

Oceňovanie pedagogických zamestnancov - fotoreportáž

Dátum: 25. 6. 2020

V tomto roku v trochu nezvyčajnom čase v dôsledku koronavírusu Covid-19 sa oceňovanie pedagogických zamestnancov na úrovni Školského úradu Hanušovce nad Topľou pri príležitosti Dňa učiteľov konalo až 25. júna 2020 v priestoroch koncertnej sály Malého kaštieľa.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Dátum: 1. 6. 2020

Žiadosť o povolenie stavby:
Vlastníci bytového domu s.č. 343, Štúrova 343, Hanušovce nad Topľou
KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU, BYTOVÝ DOM 343 POVOLENIE STAVBY.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Dátum: 14. 5. 2020

Žiadosť o povolenie stavby:
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
STAVBA: „HANUŠOVCE HLAVNÁ STANICA ŽSR –ZRIADENIE NN SIETE“

Krízový plán KC Hanušovce nad Topľou

Dátum: 7. 5. 2020

-

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS

Dátum: 7. 5. 2020

-

75. výročie od skončenia 2. svetovej vojny

75. výročie od skončenia 2. svetovej vojny

Dátum: 7. 5. 2020

Pri tejto príležitosti sa 7. mája 2020 konal pietny akt kladenia vencov za účasti predstaviteľov mesta a ZO Zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - PREVÁDZKY

Dátum: 6. 5. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Číslo: OLP/3795/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia, bohoslužby

Dátum: 6. 5. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Číslo: OLP/3796/2020

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Komenského, Sadová

Dátum: 6. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že VSD, a.s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum: 21. 4. 2020

Vlastníci bytov a nebytových priestorov (bytového domu), Štúrova 343, 094 31 Hanušovce nad Topľou v zastúpení správcom - Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou, Bernolákova 1100, 093 01 Vranov nad Topľou (IČO: 001759935), ktorí sú v stavebnom konaní zastúpení Mgr. Petrom Gulom, Pezinská 169/169, 902 01 Vinosady (IČO: 45670145) podali dňa 16.04.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby:
„KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU, BYTOVÝ DOM 343“

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti obmedzený od 8.4. do 13.4.2020

Dátum: 8. 4. 2020

Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila a rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8.
apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

Zobrazené 31-60 z 379

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa