Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazeno 31-60 z 357

Krízový plán KC Hanušovce nad Topľou

Dátum: 7. 5. 2020

-

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS

Dátum: 7. 5. 2020

-

#

75. výročie od skončenia 2. svetovej vojny

Dátum: 7. 5. 2020

Pri tejto príležitosti sa 7. mája 2020 konal pietny akt kladenia vencov za účasti predstaviteľov mesta a ZO Zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - PREVÁDZKY

Dátum: 6. 5. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Číslo: OLP/3795/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia, bohoslužby

Dátum: 6. 5. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Číslo: OLP/3796/2020

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Komenského, Sadová

Dátum: 6. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že VSD, a.s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum: 21. 4. 2020

Vlastníci bytov a nebytových priestorov (bytového domu), Štúrova 343, 094 31 Hanušovce nad Topľou v zastúpení správcom - Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou, Bernolákova 1100, 093 01 Vranov nad Topľou (IČO: 001759935), ktorí sú v stavebnom konaní zastúpení Mgr. Petrom Gulom, Pezinská 169/169, 902 01 Vinosady (IČO: 45670145) podali dňa 16.04.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby:
„KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU, BYTOVÝ DOM 343“

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti obmedzený od 8.4. do 13.4.2020

Dátum: 8. 4. 2020

Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila a rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8.
apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU od 8.4.2020 do 13.4.2020

Dátum: 8. 4. 2020

Odporúčame obyvateľom # ZOSTAŇTE DOMA #

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania

Dátum: 1. 4. 2020

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36599361) v zastúpení Petrom Golmicom, bytom Šarišská 519, 094 31 Hanušovce nad Topľou, v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou podala dňa 30.03.2020 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:
„HANUŠOVCE HLAVNÁ STANICA ŽSR –ZRIADENIE NN SIETE“

Ihnátove Hanušovce 2020 - súťaž zružená

Dátum: 30. 3. 2020

S poľutovaním oznamujeme, že literárna autorská súťaž IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2020 sa pre tento rok ruší!

Oznam o zmene dopravnej obsluhy od pondelka 23.3.2020

Dátum: 21. 3. 2020

Dávame do pozornosti nové platné cestovné poriadky od 23.3.2020, mimoriadne/posilové spoje sú označené trojciferne napr. 101, tie boli zavedené do obcí kde nepremáva doprava počas soboty.
Pre cestujúceho platí spoj z CP ktorý premáva v sobotu označené 6 v krúžku, plus spoje označené trojciferne.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

Dátum: 20. 3. 2020

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
(piata aktualizácia)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 20. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - karanténa účinné od 19.03.2020

COVID 19 oznámenie

Dátum: 20. 3. 2020

COVID 19 oznámenie

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Dátum: 20. 3. 2020

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú nakladania s odpadom

Dátum: 20. 3. 2020

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Preto sa obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 netýkajú činností súvisiacich s nakladaním s odpadom.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 13. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 13. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - ZATVORENIE PREVÁDZOK

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Dátum: 13. 3. 2020

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 -
4. aktuálizácia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

Dátum: 13. 3. 2020

Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36599361) podal (a) dňa 29.01.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu:
„Hanušovce nad Topľou, Počekanec-TS7 a NN“

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz organizovať hromadné podujatia

Dátum: 12. 3. 2020

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa §48 ods. 4 pism. d) zákona i. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - izolácia v domácom prostredí

Dátum: 12. 3. 2020

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa §12 ods.2 písm b)a f) a §48 ods.4 písm l)zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Koronavírus

Dátum: 9. 3. 2020

Koronavírus

Parlamentné voľby 2020

Dátum: 2. 3. 2020

V sobotu 29. februára 2020 sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady SR. Výsledky v Hanušovciach nad Topľou boli nasledovné:

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum: 27. 2. 2020

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z.z. §4 pre rok 2020
Mesto Hanušovce nad Topľou a kompostovisko 2019

#

Vynovený vstupný foyer na mestskom úrade

Dátum: 13. 2. 2020

Fotoreportáž.

#

Mláďatá - Young Animals

Dátum: 13. 2. 2020

Fotoreportáž z vernisáže prepožičanej múzejnej fotovýstavy Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptorvskom Mikuláši.

#

Horehronská pieseň na Šariši

Dátum: 5. 2. 2020

V stredu 5. februára 2020 sa pod týmto názvom v reprezentačnej sieni Veľkého kaštieľa v podvečerných hodinách uskutočnil koncert speváčky ľudových piesní Martiny Ťaskovej Kanošovej.

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 29. 1. 2020

Prerušenie distribúcie elektriny

Zobrazeno 31-60 z 357

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerské mestá


Mapa