Rovno na obsah Rovno na menu
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazené 331-360 z 366

Oznámenie o dni konania volieb hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou

Dátum: 19. 5. 2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou v zmysle ustanovenia § 18a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou na deň 29. júna 2015 (pondelok).

Lukáš Knašinský na 2. mieste na Slovensku

Dátum: 13. 5. 2015

-

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"

Dátum: 7. 5. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Dátum: 2. 4. 2015

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

XXV. Hanušovský jarmok

Dátum: 20. 3. 2015

XXV. Hanušovský jarmok

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"

Dátum: 6. 3. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015

Dátum: 27. 2. 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na I. polrok 2015

Oficiálne výsledky referenda 2015 v meste Hanušovce nad Topľou

Dátum: 9. 2. 2015

Oficiálne výsledky referenda 2015 v meste Hanušovce nad Topľou

Referendum 2015

Dátum: 3. 2. 2015

Referendum 2015

#

Kalendár vývozu TKO na rok 2015

Dátum: 2. 2. 2015

Kalendár vývozu TKO na rok 2015

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Dátum: 14. 11. 2014

návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č.: 7/2014,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach

Jozef Pankuch na 90. ročníku MMM v Košiciach

Dátum: 8. 10. 2014

-

Hanušovčan Dominik Glod majstrom sveta !!!

Dátum: 25. 9. 2014

-

Vyhlásnie všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 3. 9. 2014

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2014 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Vyhlásnie všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 3. 9. 2014

Vyhlásnie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Dátum: 21. 7. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2014 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Hanušovce nad Topľou

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Dátum: 21. 7. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Zoznamy kandidátov na predsedu a poslancov do volieb VÚC 2013

Dátum: 18. 2. 2014

Zoznamy kandidátov na predsedu a poslancov do volieb VÚC 2013

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 18. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 18. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Dátum: 18. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 7/2013, ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou

Nové sadzby miestnych daní.

Dátum: 17. 2. 2014

Nové sadzby miestnych daní.

Nové vedenie materskej školy

Dátum: 17. 2. 2014

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia a odchodu doterajšej riaditeľky materskej školy Jolany Molitorisovej do dôchodku, bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou, do ktorého sa prihlásili dve kandidátky a to Bc Silvia Hrehová a Mgr. Viera Kmecová.

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v centre mesta

Dátum: 17. 2. 2014

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v centre mesta

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti - OZNÁMENIE

Dátum: 17. 2. 2014

V dňoch od 1. aprila do 31. mája 2013 sa v našom meste uskutoční štatistické zisťovanie realizované Slovenskou republikou prostredníctvom Štatistického úradu SR s názvom Zisťovania a príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILS) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU

Dátum: 17. 2. 2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Dátum: 17. 2. 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 3/2013 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území Mesta Hanušovce nad Topľou.

Šmejeme še s Anderom

Dátum: 17. 2. 2014

„Ľudze mojo“ presne takto sa zvykne prihovárať Ander z Košíc divákom. Už štyridsať rokov zabáva ľudí a rozdáva dobrú náladu. LK-Servis Slovakia Vám prináša kultúrne vystúpenie s názvom ŠMEJEME ŠE S ANDEROM, hostia programu DUO ŠARM. Vystúpenie sa uskutoční dňa 11. apríla 2013 o 18.00 hod.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na 2. polrok 2013

Dátum: 17. 2. 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na 2. polrok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 29/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach Dodatok č. 4

Dátum: 17. 2. 2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 29/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach Dodatok č. 4

Zobrazené 331-360 z 366

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa