Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazené 301-330 z 361

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"

Dátum: 4. 5. 2016

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2016

Dátum: 13. 4. 2016

Mesto – Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou, odbor kultúry, MsKS, MsK vyhlasujú VII. ročník literárnej súťaže : IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2016

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Dátum: 18. 3. 2016

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 18.03.2016 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou

Oznam o výberovom konaní

Dátum: 9. 3. 2016

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon
komunitného centra Hanušovce nad Topľou

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
(ITMS: 312041A136)

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020

Dátum: 15. 1. 2016

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Opätovné oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program energetického manažmentu Prešovského samoprávneho kraja"

Dátum: 2. 12. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Opätovné oznámenie o strategickom dokumente "Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energiív zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti PSK

Dátum: 2. 12. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

ORAGRO - V, s.r.o. Oravské Veselé oznamuje, že sa bude vydávať nájom za pôdu za rok 2015

Dátum: 24. 11. 2015

ORAGRO - V, s.r.o. Oravské Veselé

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Dátum: 18. 11. 2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program energetického manažmentu PSK"

Dátum: 22. 10. 2015

-

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

Dátum: 22. 10. 2015

-

Návrh na úpravu Štatútu mesta Hanušovce nad Topľou

Dátum: 6. 10. 2015

Návrh na úpravu Štatútu mesta Hanušovce nad Topľou

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 17. 9. 2015

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zámer - Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

Dátum: 28. 8. 2015

Zámer - Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Dátum: 7. 8. 2015

Zákaz vykonávania všetkých hromadných a športových podujatí v meste Hanušovce nad Topľou.

ZRUŠENÝ JARMOK!!!!

Dátum: 6. 8. 2015

Zrušený jarmok!!!

Oznámenie o predložení Správy o hodnotení strategického dokumentu "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"

Dátum: 30. 7. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK

Dátum: 22. 7. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Oznámenie o strategickom dokumente "Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energiív zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti PSK"

Dátum: 10. 7. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program energetického manažmentu Prešovského samoprávneho kraja"

Dátum: 10. 7. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2015

Dátum: 8. 7. 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2015

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja"

Dátum: 6. 7. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Oznámenie o podaní zámeru "Transofmácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie"

Dátum: 30. 6. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 202

Dátum: 30. 6. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Oznam o prednáške

Dátum: 10. 6. 2015

Tuberkulóza - spiaca hrozba

Oznámenie o dni konania volieb hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou

Dátum: 19. 5. 2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou v zmysle ustanovenia § 18a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou na deň 29. júna 2015 (pondelok).

Lukáš Knašinský na 2. mieste na Slovensku

Dátum: 13. 5. 2015

-

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"

Dátum: 7. 5. 2015

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Dátum: 2. 4. 2015

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

XXV. Hanušovský jarmok

Dátum: 20. 3. 2015

XXV. Hanušovský jarmok

Zobrazené 301-330 z 361

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa