SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2017

TKO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 17. 12. 2017
-2 °C -12 °C
pondelok 18. 12. -3/-12 °C
utorok 19. 12. -1/-7 °C

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte v sekcii  spoločného školského úradu Hanušovce nad Topľou

 

 

AKTUÁLNE

***************************************************

Metodický seminár AJ

***************************************************

Výsledková listina

5. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže

Ochranárik čísla tiesňového volania 112  a civilnej ochrany

Vranov nad Topľou, 1. 12. .2017

Kategória : Materské školy

 

Zara Muravská

1. m.

Katarína Bindasová

 

vek :

MŠ Hanušovce

 

Kategória : Základné školy – 2. stupeň

 

Tatiana Jurková

1. m.

ZŠ Hanušovce

 

7.A

 

 

    Bc. Martin Vasko                           JUDr. Pavol Molčan                Mgr. Andrej Krišanda                        

     Predseda poroty                               Riaditeľ súťaže                   Prednosta OÚ Vranov n.T.

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Soľ

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Pavlovce

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Zámutov 301

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Skrabské

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Babie

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Hanušovce n/Topľou

***************************************************

Prihláška: 

http://www.skolskyportal.sk/roadshow/dajme-stop-ku-extremizmu#event-tab-prihlaska

***************************************************

obr

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Podrobné pravidlá súťaže Čitateľský oriešok 4 nájdete: http://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-4-pre-ziakov-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-pravidla-sutaze

Školy môžu svojich žiakov do súťaže prihlasovať

do 6. novembra 2017

na adrese: http://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-4-pre-ziakov-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-prihlaska

***************************************************

CO

O k r e s n é    k o l o    výtvarnej súťaže
„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“
pre školský rok 2017/2018

Kategórie:

I. deti materských škôl
II. žiaci základných škôl I. stupňa
III. žiaci základných škôl II. stupňa
IV. žiaci špeciálnych škôl
Forma spracovania prác: priestorové dielo, plastické dielo, maľba, kresba, grafika.

Termín:  do 20. novembra 2017

Spôsob doručenia 3 (max. 5) prác za školu a kategóriu na adresu:

Okresný úrad Vranov n.T.,

odbor krízového riadenia,

Námestie slobody 5,

093 01 Vranov nad Topľou,

alebo osobne -7. poschodie

Prácu čitateľne označte: meno, priezvisko, vek dieťaťa/žiaka, trieda

Doručením práce v termíne a na miesto určenia sa považuje práca za prihlásenú.

***************************************************

Záväznú prihlášku na konferenciu pre účastníkov nájdete na:
https://goo.gl/forms/cbBrMJHtgVqOVZ5K2

V prípade problémov s on-line registráciou kontaktujte: konferencia@vudpap.sk, do predmetu správy prosím uvádzajte: Konferencia Dieťa v ohrození

Termín prihlásenia je najneskôr do 30.09.2017.

***************************************************

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

 

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

 

Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách si overí svoje vedomosti z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka v stredu
22. novembra 2017.
Výsledky Testovania 5-2017 budú dostupné do konca roka 2017.
***************************************************

ec beactive logo3EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2017

Tretí ročník celoeurópskej aktivity sa v roku 2017 koná na Slovensku od 23.  do 30. septembra.  Zapojte sa tí, ktorí vyznávate zdravý športový štýl v duchu hesla #BeActive.

https://www.tyzdensportu.sk/

***************************************************

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozýva

na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom

Technika – Pripravujte na skutočný život!

CIEĽ: Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ

vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

OBSAH:

Predstavenie nových, alternatívnych spôsobov vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Možnosť vyskúšať si, ako aktívnym spôsobom rozvíjať natoľko potrebnú kreativitu a manuálne zručnosti.

Manipulácia s elektrickými spotrebičmi, bezpečnosť práce, rodinný rozpočet – názorné ukážky,

ako viesť atraktívnu a zmysluplnú výučbu, ktorá motivuje žiaka.

Ukážky modelových hodín s využitím námetov na tvorbu aj potrebnej teórie vďaka pracovným zošitom Technika.

Predstavenie metodickej príručky WOW pre učiteľov predmetu Technika,

ktorá prináša obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre ZŠ

a obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov (vrátane inštruktážnych videí).

Skupinová práca, napríklad ako vytvoriť vlastnú stolovú hru

alebo ako postaviť drevenicu s využitím nových pracovných námetov.

MIESTO A ČAS: od 11. do 20. septembra 2017
Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 120 minút.

***************************************************
 
 

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

 pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľky MŠ s názvom

Ako na to so Škôlkarom – Matematika a práca s informáciami

CIEĽ: Rozvíjanie matematickej gramotnosti v materskej škole v súlade so ŠVP pre materské školy.

OBSAH:

 • ukážky a námety na manipulačné hry a činnosti, ako plniť jednotlivé výkonové štandardy zo vzdelávacej  oblasti Matematika a práca s informáciami podľa platného ŠVP pre materské školy,
   
 • návody, ako vytvoriť u detí kompetenčný základrozvinúť matematické kompetencie, aby neskôr zvládli školskú matematiku a úspešne absolvovali 1. stupeň vzdelávania,
   
 • námety na prácu s deťmi vo veku 5 – 6 rokov.

MIESTO A ČAS: Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

***************************************************

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi
z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách.
ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.
Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.
Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít je bezplatné. Náklady na vzdelávanie hradí pozývajúca organizácia.
Predpokladaný termín realizácie vzdelávania: september 2017 
Miesto: Martin/Bratislava.
Termín pre zasielanie prihlášok na poštovú adresu Štátneho pedagogického ústavu je:
                                                     21. 08. 2017
Prihlášku a bližšie informácie k vzdelávaniu vám poskytne PhDr. Jozef Facuna, PhD. Kontakt: jozef.facuna@statpedu.sk
 

***************************************************

Ministerstvo školstva na zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj na rekonštrukciu a výstavbu nových športových priestorov vyčlenilo v rozpočte takmer 5 mil. eur.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať

do 29. septembra 2017 do 14.00 hod.

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2017/

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra  (ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie)

sa posúva na  1. máj 2018 

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_povinna-aktivacia-schranok-pra

***************************************************

McDonalds Cup

Minifutbal žiakov a žiačok pre 1. stupeň ZŠ. Do súťaže sa prihlásilo 936 škôl na Slovensku.

 Družstvo ZŠ Hanušovce n/T.  sa umiestnilo na 8. mieste v rámci celého Slovenska. Blahoželáme!

***************************************************

 

***************************************************

Do školy na bicykli 2017

 Národný cyklokoordinátor Peter Klučka pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR vyhlasuje 2. ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2017“. Do akcie, ktorá sa bude konať v termíne od 12. do 16. júna 2017, sa môžu zapojiť žiaci a študenti základných a stredných škôl.

Podujatie podporil aj slovenský reprezentant

a dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike

Peter Sagan.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu, sa tak môžu prihlásiť 

do 12. júna 2017 

formou online registrácie. Viac informácií je dostupných na www.doskolynabicykli.eu.

***************************************************

Celé Slovensko číta deťom

   Modelové čítania o. z. CSČD v TREŤOM TÝŽDNI ČÍTANIA DEŤOM v SR                      sa uskutočnia  v týchto mestách:        

 • Bratislava číta deťom - 5. júna 2017 o 10:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
 • Piešťany čítajú deťom - 6. júna 2017 o 10:00 hod. v Mestskej knižnici mesta Piešťany
 • Nitra číta deťom - 7. júna 2017 o 10:00 hod. v Starom divadle Karola Spišáka
 • Tŕnie číta deťom - 7. júna 2017 o 17: 00 hod v Detskom domove Ratolesť
 • Banská Bystrica číta deťom - 8. júna 2017 o 10:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice, 8. júna 2017 o 14:00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
 • Poprad číta deťom - 9. júna 2017 o 10:00 hod. v Tatranskej galérii 

Okrem modelových čítaní sa do projektu zapoja verejné knižnice, ZŠ, MŠ, detské domovy  a nemocnice s vlastným programom, propagujúcim myšlienku:

Čítajme deťom 20 minút každý deň! 

Zdroj a ďalšie informácie: 

http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/citania/2017/treti-tyzden-citania-detom-v-slovenskej-republike

***************************************************

Verejné pripomienkovanie

Predložený autorský návrh dokumentu sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie bolo možné posielať od 15. marca do 15. mája 2017 prostredníctvom online formulára http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Prehľad zaslaných podnetov nájdete v pripojenom súbore.

http://www.minedu.sk/verejne-pripomienkovanie/

***************************************************

***************************************************

***************************************************


***************************************************

19. ročník McDonald´s Cup 2016/2017 – KRAJSKÉ KOLÁ

na Majstrovstvá Slovenska postupuje za Prešovský kraj

družstvo

Základnej školy Štúrova, Hanušovce n/Topľou

Spolu s ďalšími siedmimi krajskými víťazmi budú 12. – 13. júna 2017 na trávniku

Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v Poprade bojovať

o titul Majstra Slovenska

a zároveň o hlavnú cenu, ktorou je účasť na zápase klubu SSC Neapol v talianskej lige, na jeseň tohto roka.

Poradie víťazov krajského kola v Trenčíne:

1. miesto: ZŠ Štúrova 341, Hanušovce n/Topľou

2. miesto: ZŠ Komenského 113, Lipany

3. miesto:  ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa2086/2 Poprad - Veľká

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty v zápasoch o titul Majstra Slovenska!

Viac informácií nájdete na: www.mcdonaldscup.sk

***************************************************

P O Z V Á N K A

V súlade s plánom práce predmetovej komisie Dejepisu a Občianskej náuky, v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou pozývame učiteľov dejepisu a občianskej náuky na jarné zasadnutie, ktoré sa uskutoční

dňa  30. mája  2017 (utorok) o  12.30 hod.

Miesto: Základná  škola,  Námestie Jána Pavla II 827 (Lúčna), Vranov nad Topľou

             knižnica  I. poschodie                      

PROGRAM:

 1. Otvorenie.
 2. Informácie k  Dejepisnej olympiáde.
 3. Prednáška: Obce nášho regiónu- galéria osobností, symboly a historické pamiatky

*Mgr. Peter Šafranko, historik Vlastivedného múzea v Hanušovciach n/Top.

 1. Diskusia – návrhy na činnosť predmetových komisií.      

      5.   Záver

Mgr. Ľubica Vargová                                                   PaedDr. Mariana  Lapčáková                        vedúca kabinetu PK DEJ                                            vedúca  oddelenia  školstva

                                                 Mgr. Adriána Ocilková

                                                vedúca kabinetu PK OBN                                                   

 

***************************************************                                                                                                                                                                                                                

P O Z V Á N K A

 

Na základe plánu práce predmetovej komisie nemeckého jazyka pri oddelení školstva  vo Vranove nad Topľou Vás pozývame  na jarné zasadnutie predmetovej komisie nemeckého jazyka, ktoré sa uskutoční 

dňa  18. mája  2017 (štvrtok)  o  1300 hod.

Miesto:   Základná  škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou IX. A trieda 1. poschodie

Názov podujatia: Metódy vo vyučovaní cudzích jazykov.

Cieľ:                    Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce.

PROGRAM:

 1. Otvorenie. 
 2. Metódy vo výučbe cudzích jazykov.
 3. Vyhodnotenie olympiády nemeckého jazyka.
 4. Zážitková pedagogika a zážitkové vzdelávanie.
 5. Ako sa učiť správne a ľahko.
 6. Didaktické testy na hodinách nemeckého jazyka.
 7. Praktické cvičenia pre vyučujúcich NEJ.
 8. Diskusia, záver.

   Mgr. Ľubov Caklová                                      PaedDr. Mariana Lapčáková                                             

 vedúca kabinetu PK - NEJ                            vedúca  oddelenia školstva

 

***************************************************


***************************************************

***************************************************

Občianske združenie HANUŠÁČIK pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou

pre Vás pripravilo seminár:

Práca s elektronickými schránkami OVM – eGovernment pre OVM v praxi, základné funkcionality ÚPVS

 

Na základe legislatívy:

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Vyhláška č. 8/2014, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Cieľová skupina: školy, inštitúcie, súkromné osoby

Miesto školenia: ZŠ Hanušovce, učebňa IKT

Začiatok seminára: 14:00 hod.        Koniec seminára: 17:00 hod.

Cena seminára: 30 € pre inštitúcie       (15€ pre súkromné osoby a členov OZ)

Poplatok uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti na školení.

Termín školení:

V cene seminára:                                           

 • pracovný materiál
 • občerstvenie počas seminára

Lektori:

Mgr. Ján Molitoris, t.č. 0911 526 913

PaedDr. Viera Hodošková, 0907 220 441

Ďalšie informácie a prihláška sú na uvedenej adrese:

http://edu-hanusacik1.webnode.sk/praca-s-elektronickymi-schrankami-ovm/

 

***************************************************

http://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/ucitel-nie-je-google4/aktualne?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=SK+-+konferencia+-+5+-+%5BUcitel-nie-je-Google-4%5D

 

***************************************************

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ bude pokračovať do 15. mája 2017. Ministerstvo školstva sa totiž po konzultácii s autormi dokumentu rozhodlo predĺžiť funkčnosť internetového portálu a online formulára, prostredníctvom ktorého je možné podávať k dokumentu pripomienky, ktorými sa majú autori pri vyhodnocovaní konzultačného procesu zaoberať. .

http://uciacesaslovensko.minedu.sk

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

https://zushanusovce.edupage.org/

***************************************************

Zápis detí do MŠ

tu k stiahnutiu