Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2018

TKO 2018

Kalendár zberu odpadov 2018

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 21. 5. 2018
18 °C 7 °C
utorok 22. 5. 20/7 °C
streda 23. 5. 21/14 °C

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MESTSKÝ ÚRAD

 

Titul, meno, priezvisko Pracovné zaradenie Tel. kontakt

Štefan Straka
primator@hanusovce.sk

primátor mesta

0902 970 860

Gabriela Sabová sekretariat@hanusovce.sk sekretariát primátora

057 488 38 90

0902 970 857

Martin Tkáč
martin.tkac@hanusovce.sk
zástupca primátora

057 488 38 90

Ing. Miroslav Benča
prednosta@hanusovce.sk

prednosta MsÚ

0902 970 870

Ing. Alžbeta Sabová
kontrolor@hanusovce.sk

hlavná kontrolórka

057 488 38 91

0902 970 850

Oddelenie finančné a správy majetku mesta

Mgr. Mária Hrivniaková maria.hrivniakova@hanusovce.sk
vedúca oddelenia

referát rozpočtu, účtovníctva,výkazníctva a vedenia účtov

057 488 38 91

0902 970 854

Edita Koščová
edita.koscova@hanusovce.sk

Emília Kočišová
emilia.kocisova@hanusovce.sk

referát daní a poplatkov, pokladňa mesta

0902 970 859

 

0902 970 980

Vlasta Benčová vlasta.bencova@hanusovce.sk

referát personálny, miezd

0902 970 862

Gabriela Sabová
gabriela.sabova@hanusovce.sk

referát správy majetku a skladového hospodárstva

057 488 38 90

0902 970 857

Silvia Mikitová
silvia.mikitova@hanusovce.sk

referát účtovníctva dotácií a eurofondov

0902 970 858

Ing. Mária Jenčíková
maria.jencikova@hanusovce.sk

referát platobného styku a účtovníctva

0910 970 854

Oddelenie organizačné, kultúry a športu

Gabriela Sabová
gabriela.sabova@hanusovce.sk

referát organizačný a všeobecnej vnútornej správy

057 488 38 90

0902 970 857


 

referát kultúry, športu a podnikateľskej činnosti

 

Bc. Ľubica Tomková
lubica.tomkova@hanusovce.sk
Mestská knižnica

0917 055 797

Oddelenie výstavby, životného prostredia a miestneho hospodárstva

Ing. Ján Eštvaník
jan.estvanik@hanusovce.sk
vedúci oddelenia

Anna Zošáková
anna.zosakova@hanusovce.sk

referát výstavby a miestneho hospodárstva

0902 970 856
 

0901 778 771

Ing. Ivana Digoňová
zivotneprostredie@hanusovce.sk
referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

0902 970 855

Oddelenie plnenia prenesených úloh štátnej správy

Ing. Katarína Dvorská
stavebnyurad@hanusovce.sk
Spoločný stavebný úrad

0911 853 970

Mgr. Ľubica Vargová
skolskyurad@hanusovce.sk

Mgr. Danka Rozíková

Spoločný školský úrad

057 488 03 53

0902 970 852

0902 970 874

Zuzana Sotáková
matrika@hanusovce.sk

Matričný úrad

Ohlasovňa pobytu

0902 970 851

Oddelenie sociálnych vecí

PhDr. Ján Dunda
ksphanusovce@azet.sk

referát sociálnych vecí
- terénna sociálna služba krízovej intervencie


0902 970 873